Skogstjänster

Puutavaran kuljetuskone nostaa puuta kyytiin.

Case - Publicerad 13.6.2014

Det finns ungefär 632 000 skogsägare i Finland. Nästan var åttonde finländare äger med andra ord skog och vart tredje barn som fötts på 2000-talet blir skogsägare i framtiden. Är du en av dem?

Största delen av skogarna i Finland ägs av privatpersoner – dvs. av vanliga familjer, folk som jobbar, pensionärer, studerande…

Allt flera skogsägare bor i städer långt borta från sin egen skogsfastighet. De har inte alltid tid eller möjlighet att själv sköta sin skog. Detta har ökat behovet av tjänster och rådgivning i skogsvårdsfrågor.

I skogsbolag, skogsvårdsföreningar och privata skogsserviceföretag jobbar omkring 23 000 skogsfackmän. De hjälper skogsägarna att sköta sina skogar på ett hållbart sätt – från enskilda åtgärder till fullständig skötsel av skogsegendomen enligt nyckel-i-hand principen. Drömmer du om att skaffa dig ett yrke där du får jobba med naturen och marknadsföring och är du intresserad av att jobba kundnära? Kanske du i framtiden är en av de personer som jobbar med att producera skogstjänster.

Åtgärder som ska utföras i skogen planeras utgående från skogsägarens egna önskemål. Det lönar sig att sköta skogen – oberoende av om målet är största möjliga ekonomiska avkastning, naturupplevelser eller att skapa goda jaktmöjligheter.

Mobil skog

Skogsägarna erbjuds onlinetjänster och då har du alltid skogen med dig – i mobiltelefonen eller läsplattan. Till exempel med tjänsten minskog.fi har du alltid den egna skogen inom räckhåll: i tjänsten finns uppgifter om hur stort virkeskapital du har i skogen, vad det är värt, vilka skötselbehoven är och vilka naturobjekt du har i skogen. Du kan också planera skogsarbeten och uppskatta vad de kommer att kosta samt ge uppgifterna vidare till de som ska utföra arbetena.

Har du en bra idé –  vill du i framtiden vara med och skapa program för mobil skogsvård?

 

Text och bilder är från skogsbranschens infopaket som gjorts i samarbete inom branschen med Finska Forstföreningen. Ytterligare uppgifter om infomaterialet; vilma.issakainen(@)smy.fi och paavo.lyytikainen(@)forestindustries.fi .


Läs följande artikel: Skogen »