Stora Ensos Lineo™ ersätter icke-förnybara material

Lignine.

Case - Publicerad 29.10.2018

Med Stora Ensos Lineo™ , som tas ur trädets lignin, kan man ersätta fossila fenoler till exempel i lim och målarfärger och det kan användas som råvaruämne för kolfiber. I framtiden kan man bygga även vindkraftverk eller solpaneler, flygplan och bilar med det.

Trädet är uppbyggt av tre delar: cellulosa, hemicellulosa samt lignin. Ligninets uppgift är att binda ihop trädets fibrer och celler. Inom cellulosaindustrin åtskiljs lignin traditionellt från fibrerna och bränns sedan på fabriken till energi, ty dess värmevärde är samma som hos stenkol. Vid Stora Ensos Sunila fabrik i Kotka tas ligninet tillvara och för första gången i världen torkas det till en mycket torr produkt som benämns Lineo. Användningsmöjligheterna för Lineo är nästan obegränsade. Med Lineo ersätts t.ex. icke-förnybara fenoler i lim och målarfärg, också som ersättare för kolfiber passar den för bilindustrin, vindkraftverk, solpaneler ja nästan för allt. Lineo är en giftfri råvara, vars ursprung kan spåras ända till skogen.

Stora Enso hjälper sina kunder att hitta ett förnybart alternativ

Stora Ensos Lineo är en mycket mångsidig produkt och den har talrika olika slutprodukter och användningsmöjligheter. Tack vare dess kemiska sammansättning passar den speciellt bra för att ersätta icke förnybara fenoler i t.ex. fanerlim. Torr lignin blandas väl i en vidareförädlingsprocess i andra komponenter och har bra hållbarhet. Lineos fördel i jämförelse med icke-förnybara råämnen är också den betydligt fastare prisstrukturen i förhållande till oljebaserade produkter.

Stora Ensos Biomaterial-division skapar nya biomassaprodukter, vilka inte tävlar med matproduktionen. Som giftfria förnybara och spårbara produkter svarar Lineo på efterfrågan för de världsomfattande och miljövänliga produkterna. Klimatuppvärmningen, de fossila bränslenas begränsning och hållbarhet, samt befolkningsökningen skapar hela tiden ökat behov av förnybara alternativ

Tilläggsuppgifter på Stora Ensos sidor (på engelska)

Kontakter:
David Almqvist, Lignin Product Manager, Stora Enso
Telefon +46 70 660 2112, e-post david.almqvist@storaenso.com

Bild: Stora Enso

Artikeln är publicerad på finska 12.4.2018

 


Läs följande artikel: Progres®- en effektiv droppe från den finländska skogen »