Supermat och kosmetika från naturen i norr

Two Fenola products.

Case - Publicerad 16.12.2015

Bär, svampar och naturörter är den finländska naturens skattkammare, som nutidens mänskor nyttjar alltför litet. Endast 5-10 procent av skörden tas tillvara. Fenola start-up företaget från Seinäjoki vill för sin del förbättra läget genom att förädla av naturens råvaror till exempel kosmetika. 

Naturens gåvor underutnyttjas också med tanke på förädlingsgraden. Bär och svampar är förvisso nyttiga och delikata som sådana, men med dagens teknologi har de också mycket förädlingspotential.

Fenola Ab som koncentrerat sig på bruk och vidareförädling av naturprodukter, tar tillvara värdefulla beståndsdelar från naturen till råvara för t.ex. näringstillskott och kosmetika.  I naturen i norr finns rikligt med intressanta växter och svampar. Förutom inhemska bär använder Fenola i sin produktion också sprängticka, brännässla och tallbark.

Business och naturvärdenFenola pulver.

Fenola produkterna når slutanvändarna t.ex. i tilläggsämnen för sport, hälsobefrämjande livsmedel, hudvårdsprodukter och smink.  Mängden av potentiella råvaror och metoder för att använda dem ökar hela tiden. Den vanligaste metoden för att ta tillvara värdefulla komponenter från växter och svampar är urlakning och användning av teknologi för isolering. I bär och svampar från norr finns till exempel märkbart höga halter av flavonoider.

Naturprodukterna förädling och den värdeökning det ger är märkbar. Fibermjölet från bär kan ha ett kilopris på tio euro och en isolerad värdekomponent från en medicinsvamp har ett kilopris på flera hundra euro. Fenola vill vid sidan om de rent affärsmässiga målsättningarna också befrämja finländsk bioekonomi och hållbar användning av förnyelsebara naturresurser.

Fenola verkar inom den högteknologiska branschen och gör viktigt forskningsarbete med universiteten. Företagets första patent för affärsmässig  nyttoanvändning av naturmaterial är på gång.

Naturen i norr lockar

Det är en världsomfattande trend att bry sig om hälsan och intresset för supermat återspeglas i efterfrågan på Fenolas produkter. Det finns dock inte så riktigt många företag i världen som förädlar naturprodukter. Största delen av de existerande företagen förädlar produkter direkt till konsumentmarknaden, medan Fenola fungerar på b2b-marknader och säljer sina produkter till andra företag.

Företagets internationella strategi är att steg för steg gå framåt med hjälp av lokala försäljningskumpaner. I detta nu finns verksamhet förutom i hemlandet också i Norge, Tyskland, Stor-Britannien samt Sydkorea. På de internationella marknaderna betonas förutom produktens kvalité också produktens historia. Speciellt på marknaderna i Asien väcker den nordliga, karga, rena och kanske litet skrämmande naturen positiv respons.

 

Tilläggsuppgifter av artikelns författare Petri Lackman, som arbetar som Fenolas produktutvecklingschef.

Telefon 040 773 6081, e-post  petri.lackman(ät)fenola.fi

www.fenola.fi
www.intoseinajoki.fi

 

Publicerad på svenska 2.2.2016


Läs följande artikel: Fiskbiffen från insjön sanerar vattendragen och smakar got... »