Tagg: klimat

EU:s miljöministrar behandlar klimatpaketet – på agendan finns utsläppshandeln, utsläppsgränserna för bilar och LULUCF-förordningen

Redaktörens valNyheter

EU:s miljö- och klimatministrar sammanträder i Luxemburg den 28 juni. Ministrarna ska förhandla om EU:s…

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för att diskutera anpassning till klimatförändringar

Redaktörens valNyheter

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för sextonde gången onsdagen den 8 juni 2022. Mötets tema är…

Fem skogsbruksprojekt får sammanlagt 3,8 miljoner euro från programmet för hållbar tillväxt

Nyheter

Fem utvecklings- och utbildningsprojekt som stöder ett klimatsäkert skogsbruk och den biologiska mångfalden har beviljats…

Utkastet till klimatplan för markanvändningssektorn som är på remiss innehåller nu också scenarioberäkningar

Finland utvecklarNyheter

Enligt Naturresursinstitutets scenarioanalyser kommer åtgärderna i utkastet till klimatplan för markanvändningssektorn att ge en klimateffekt…

Kol-europrogrammet fastställer åtgärder för att nå målet för minskning av utsläpp från jordbruket

MatNyheter

Jordbrukarna bör i förhållande till tidigare verksamhetssätt ha en tydlig möjlighet att uppnå bättre produktivitet…

Utkast till klimatplan för markanvändningssektorn på remiss

Finland utvecklarNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har sänt beredningsarbetsgruppens utkast till klimatplan för markanvändningssektorn (MISU) på remiss. Remissyttranden…

Rundabordsforumet för klimatpolitik: Rättvisa bör beaktas på ett mångsidigt sätt i markansvändningssektorns klimatplan

Redaktörens valNyheter

Rundabordsforumet för klimatpolitik diskuterade markansvändningssektorns klimatplan tisdagen den 22 mars. I diskussionen lyfte man särskilt…

Regeringen beslutade att främja uppkomsten av en koldioxidmarknad med hjälp av marknadspilotprojekt

Naturens tjänsterNyheter

Den 17 mars 2022 enades regeringens klimatpolitiska ministerarbetsgrupp om åtgärder genom vilka Finland ska halvera…

IPCC:s rapport: Klimatförändringarnas inverkan på naturen och människorna är allvarlig – konsekvenserna fördelas ojämnt

Redaktörens valNyheter

Den mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC konstaterar i sin rapport, som publicerades den 28 februari…

Den nationella planen för anpassning till klimatförändringen uppdateras – jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en bred arbetsgrupp för arbetet

Finland utvecklarNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska uppdatera planen för anpassning till klimatförändringen.…

Till riksdagen lämnas en U-skrivelse om kommissionens förslag till en ny förordning om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF)

Redaktörens valNyheter

Statsrådet lämnade den 30 september 2021 en U-skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till…

Programmet för klimatvänlig mat, som syftar till en hållbar livsmedelskonsumtion, sänds på remiss

MatNyheter

Målet med programmet för klimatvänlig mat är att stödja samhällets omställning till ett klimatsäkert livsmedelssystem…

Praktiska utvecklingsåtgärder hjälper att nå målen för klimatsäker markanvändning

Redaktörens valNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har beviljat finansiering för 38 Fånga kolet-utvecklingsprojekt som ingår i klimatåtgärdshelheten för…

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för att diskutera klimatåtgärder inom markanvändningssektorn

Redaktörens valNyheter

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för sjunde gången torsdagen den 11 mars. Teman för mötet är…

Pirjo Jantunen utnämnd till ambassadör för ren energi inom IEA:s teknologiprogram

EnergiNyheter

Pirjo Jantunen, utvecklingschef för affärsverksamheten vid Helen Ab, utnämndes den 8 mars 2021 till Finlands…

Mot ett klimatsäkert Europa – Kommissionen offentliggjorde en ny EU-strategi för anpassning till klimatförändringen

Trä och skogNyheter

Kommissionen antog den 24 februari EU:s nya strategi för anpassning till klimatförändringen som är en…