Aihesana: klimat

Programmet för klimatvänlig mat, som syftar till en hållbar livsmedelskonsumtion, sänds på remiss

MatNyheter

Målet med programmet för klimatvänlig mat är att stödja samhällets omställning till ett klimatsäkert livsmedelssystem…

Praktiska utvecklingsåtgärder hjälper att nå målen för klimatsäker markanvändning

Redaktörens valNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har beviljat finansiering för 38 Fånga kolet-utvecklingsprojekt som ingår i klimatåtgärdshelheten för…

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för att diskutera klimatåtgärder inom markanvändningssektorn

Redaktörens valNyheter

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för sjunde gången torsdagen den 11 mars. Teman för mötet är…

Pirjo Jantunen utnämnd till ambassadör för ren energi inom IEA:s teknologiprogram

EnergiNyheter

Pirjo Jantunen, utvecklingschef för affärsverksamheten vid Helen Ab, utnämndes den 8 mars 2021 till Finlands…

Mot ett klimatsäkert Europa – Kommissionen offentliggjorde en ny EU-strategi för anpassning till klimatförändringen

Trä och skogNyheter

Kommissionen antog den 24 februari EU:s nya strategi för anpassning till klimatförändringen som är en…

Beslut om finansiering av de första projekten inom forsknings- och innovationsprogrammet Fånga kolet: 10 projekt får sammanlagt 10,7 miljoner euro

Trä och skogNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har fattat beslut om de ansökningar om finansiering som kommit in under…

Arbetet med en klimatplan för markanvändningssektorn inleds – jord- och skogsbruksministeriet tillsatte en arbetsgrupp för att ta fram ett planförslag

Trä och skogNyheter

Före utgången av året kommer jord- och skogsbruksministeriet att arbeta fram en övergripande klimatplan som…

7,7 miljoner euro för projekt som ersätter energianvändningen av stenkol – stöd för lösningar inom fjärrvärmeproduktionen som baserar sig på annat än förbränning

EnergiNyheter

Arbets- och näringsministeriet har fattat de första besluten om investeringsstöd för projekt som påskyndar slopandet…

Villkoren för stöd för beskogning preciseras – utkast till statsrådets förordning på remiss

Trä och skogNyheter

Ett lagförslag om beskogning av impedimentmark är just nu under behandling i riksdagen. Stödvillkoren som…