Aihesana: skog

Klimatplanen för markanvändningssektorn tas fram tillsammans med intressegrupperna

Trä och skogNyheter

Den tjänstemannaarbetsgrupp som bereder markanvändningssektorns klimatplan hörde vid sitt möte i juni deltagare i de…

De ungas skogsråd berättade för jord- och skogsbruksministern om sina tankar och åsikter om utvecklingen av den nationella skogsstrategin

Trä och skogNyheter

Evenemanget de ungas skogsråd samlade ihop trettio unga som fick berätta sina åsikter om Finlands…

Stöden enligt den temporära lagen om hållbart skogsbruk (Kemera) till privata skogsägare uppgår i år till sammanlagt 67,8 miljoner euro

Trä och skogNyheter

Statsrådets finansutskott fastställde den 22 april 2021 ett förslagsanslag för utbetalning av årets Kemera-stöd. Anslaget…

Jordbruksministrarna diskuterade överenskommelsen om den gemensamma jordbrukspolitiken

Redaktörens valNyheter

Rådet för jordbruk och fiske sammanträdde i Bryssel den 22 – 23 mars. Den längsta…

Uppdateringen av Finlands nationella bioekonomistrategi strax klar

Trä och skogNyheter

Arbetet med att uppdatera bioekonomistrategin går framåt. Samråden med de svenskspråkiga aktörerna i Nyland, Österbotten,…

De nya projekten i den nationella skogsstrategin bidrar till aktivt skogsägande samt samordning av de olika dimensionerna av hållbarhet

Nyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har fattat beslut om finansiering av nya projekt som främjar den nationella…

Mer inhemskt klenvirke för energianvändning – Regeringen ger ett rejält tilläggsanslag för skogsvårdsarbeten

Trä och skogNyheter

Regeringen gav i dag ut en tilläggsbudgetproposition som ökar anslaget för vård av ungskog och…

Beslut om finansiering av de första projekten inom forsknings- och innovationsprogrammet Fånga kolet: 10 projekt får sammanlagt 10,7 miljoner euro

Trä och skogNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har fattat beslut om de ansökningar om finansiering som kommit in under…

Arbetet med en klimatplan för markanvändningssektorn inleds – jord- och skogsbruksministeriet tillsatte en arbetsgrupp för att ta fram ett planförslag

Trä och skogNyheter

Före utgången av året kommer jord- och skogsbruksministeriet att arbeta fram en övergripande klimatplan som…

Ett nytt projekt bidrar till ungas delaktighet i genomförandet av den nationella skogsstrategin

Trä och skogNyheter

Suomen 4H-liitto och Finlands scouter har startat ett projekt för att utveckla nya sätt att…

Pollinerande insekter, lundar och bergskogar drar nytta av de nya projekten för utveckling av naturvården i skogar

Trä och skogNyheter

I år startas fyra nya landsomfattande utvecklingsprojekt som har målet att trygga bergskogarnas biologiska mångfald,…

Ansökan om finansiering för att utveckla klimatsäkert jord- och skogsbruk och annan markanvändning – varierande projekt efterlyses

Redaktörens valNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har inlett en ansökningsomgång för att finansiera praktiknära utvecklingsprojekt som baserar sig…

Närmare villkor för stödet för beskogning fastställdes – ansökan öppnas i mars

Trä och skogNyheter

Statsrådet har utfärdat en förordning som preciserar bestämmelserna om stödbeloppet samt andra närmare villkor i…

Förlängd giltighetstid för lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Trä och skogNyheter

Republikens president har stadfäst lagen om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart…

Regeringen föreslår att systemet med produktionsstöd för skogsflisbaserad el stängs för nya sökande den 15 mars 2021

Trä och skogNyheter

Statsrådet sände den 3 december 2020 ett förslag till ändring av lagen om stöd till…

Villkoren för stöd för beskogning preciseras – utkast till statsrådets förordning på remiss

Trä och skogNyheter

Ett lagförslag om beskogning av impedimentmark är just nu under behandling i riksdagen. Stödvillkoren som…