Tagg: skog

Självförsörjande primärproduktion och grön omställning skapar ett samhälle med övergripande säkerhet – jord- och skogsbruksministeriets tjänstemän presenterar sina förslag till det kommande regeringsprogrammet

Finland utvecklarNyheter

Ren mat och rent vatten hör i framtiden till det mest livsviktiga kapitalet för alla…

Grön omställning förutsätter uppdatering av kompetensen – ny utlysning av finansiering för markanvändningssektorn i april

Finland utvecklarNyheter

I april kommer jord- och skogsbruksministeriet att utlysa finansiering för projekt som jobbar med kompetensutveckling,…

Utredning: EU:s politiska åtgärder bidrar till att öka kostnaderna för och behovet av arbetskraft inom skogsavverkning

Trä och skogNyheter

De policyer som gäller skogar och som för närvarande utarbetas i EU kan få betydande…

Ändringar i lagen om bekämpning av skogsskador träder i kraft vid ingången av april

Trä och skogNyheter

Ändringar i lagen om bekämpning av skogsskador träder i kraft den 1 april 2023. Genom…

Rundabordsforum för skogsbranschen söker lösningar för att stärka kolsänkorna

Trä och skogNyheter

Miljö- och klimatminister Maria Ohisalo och jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen har sammankallat ett rundabordsforum…

Arbetsgrupp ska utreda kompletterande metoder för att stärka nettokolsänkorna inom markanvändningssektorn

Trä och skogNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en förvaltningsövergripande arbetsgrupp för att bereda möjliga åtgärder som kan…

Virkesmarknadsarbetsgruppens gemensamma mål är välvuxna och friska skogar

Trä och skogNyheter

Aktörerna inom skogsbranschen anser det vara viktigt att första gallring av skog genomförs enligt rekommendationerna.…

En ny vetenskapspanel för skogsbioekonomi stärker kunskapsunderlaget om hållbara skogliga värdekedjor

Trä och skogNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet och arbets- och näringsministeriet har tillsatt en vetenskapspanel som ska underbygga arbetet…

Preliminär överenskommelse om EU:s förordning om avskogning godkänd – går nu vidare till officiellt godkännande

Trä och skogNyheter

De ställföreträdande ständiga representanterna för EU-medlemsländerna godkände vid sitt möte den 21 december den preliminära…

Naturresursinstitutets utredning om markanvändningssektorns nettosänkor har blivit klar

Trä och skogNyheter

De mest betydande orsakerna till att skogarnas effekt som nettokolsänka har minskat är en långsammare…

Nationella skogsrådet godkände den nya nationella skogsstrategin

Trä och skogNyheter

Nationella skogsrådet godkände den 14 december 2022 en ny nationell skogsstrategi, som sträcker sig till…

Jord- och skogsbruksministeriet deltar i beredningen av ett projekt för skogspartnerskap

Trä och skogNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet deltar i beredningen av ett europeiskt projekt för skogspartnerskap i syfte att…

Forsknings- och innovationsprogrammet Fånga kolet ger ny kunskap och nya verktyg för ett klimatsäkert skogsbruk med större biologisk mångfald

Trä och skogNyheter

I de projekt som ingår i det tvärvetenskapliga programmet fördjupar man sig bland annat i…

Ministrarna diskuterade övervakning av skogarnas tillstånd – Finland deltar i bildandet av gruppen For Forests

Trä och skogNyheter

EU:s jordbruksministrar samlades den 17 oktober 2022 i Luxemburg till möte i jordbruks- och fiskerådet.…

Ett utkast till Nationell skogsstrategi 2035 har sänts på remiss

Trä och skogNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har sänt ett utkast till Nationell skogsstrategi 2035 (NSS 2035) på remiss.…

Incitamentsystemet för skogsbruket ändras

Trä och skogNyheter

Den 19 september 2022 lämnade statsrådet en proposition till riksdagen med förslag till en lag…