Tagg: skog

Kunskap och verktyg för att stödja utvecklandet av frivillig klimatkompensation tas fram inom klimatåtgärdspaketet Fånga kolet

Trä och skogNyheter

Strävan efter klimatneutralitet har ökat både utbud och efterfrågan på frivillig utsläppskompensation. Praxis på den…

Statsrådet godkände klimatplanen för markanvändningssektorn

Trä och skogNyheter

I klimatplanen för markanvändningssektorn ingår verkningsfulla, kostnadseffektiva och rättvisa metoder för att minska utsläppen från…

Fem skogsbruksprojekt får sammanlagt 3,8 miljoner euro från programmet för hållbar tillväxt

Nyheter

Fem utvecklings- och utbildningsprojekt som stöder ett klimatsäkert skogsbruk och den biologiska mångfalden har beviljats…

Utkast till klimatplan för markanvändningssektorn på remiss

Finland utvecklarNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har sänt beredningsarbetsgruppens utkast till klimatplan för markanvändningssektorn (MISU) på remiss. Remissyttranden…

JSM beviljar 7,3 miljoner euro till 19 nya utvecklingsprojekt inom Fånga kolet – en helhet bestående av över 100 projekt som främjar klimatarbetet inom markanvändningssektorn

Finland utvecklarNyheter

I de nya Fånga kolet-projekten utvecklas och pilottestas regionalt och lokalt klimatarbete samt marknaden och…

EU:s jordbruksministrar diskuterar minskning av avskogningen och den svåra situationen på jordbruksmarknaden

Trä och skogNyheter

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Bryssel den 21 februari 2022. Ministrarna diskuterar bland…

Nytt arbetsprogram ska leda till mer hållbar vattenhantering inom jord- och skogsbruket

Trä och skogNyheter

Ett arbetsprogram för vattenhanteringen inom jord- och skogsbruket ska styra vattenhanteringsåtgärderna i en riktning som…

Den nationella skogsstrategin revideras i år

Trä och skogNyheter

Den nationella skogsstrategin revideras under 2022. Den nya strategin ska styra Finlands skogspolitik och det…

Ny avskogningsförordning och GJP-riktlinje kan komma att begränsa åkerröjning i Finland

Trä och skogNyheter

Den 17 november 2021 lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till rättsakt med syftet att…

Skogsbruksministrarna från Finland och fem andra EU-länder gav ett gemensamt uttalande om skogssamarbetet

Trä och skogNyheter

Skogsbruksministrarna från fem skogrika EU-länder, Finland, Sverige, Tyskland, Slovakien och Österrike, samlades den 5 oktober…

Till riksdagen lämnas en U-skrivelse om kommissionens förslag till en ny förordning om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF)

Redaktörens valNyheter

Statsrådet lämnade den 30 september 2021 en U-skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till…

Klimatplanen för markanvändningssektorn tas fram tillsammans med intressegrupperna

Trä och skogNyheter

Den tjänstemannaarbetsgrupp som bereder markanvändningssektorns klimatplan hörde vid sitt möte i juni deltagare i de…

De ungas skogsråd berättade för jord- och skogsbruksministern om sina tankar och åsikter om utvecklingen av den nationella skogsstrategin

Trä och skogNyheter

Evenemanget de ungas skogsråd samlade ihop trettio unga som fick berätta sina åsikter om Finlands…

Stöden enligt den temporära lagen om hållbart skogsbruk (Kemera) till privata skogsägare uppgår i år till sammanlagt 67,8 miljoner euro

Trä och skogNyheter

Statsrådets finansutskott fastställde den 22 april 2021 ett förslagsanslag för utbetalning av årets Kemera-stöd. Anslaget…

Jordbruksministrarna diskuterade överenskommelsen om den gemensamma jordbrukspolitiken

Redaktörens valNyheter

Rådet för jordbruk och fiske sammanträdde i Bryssel den 22 – 23 mars. Den längsta…

Uppdateringen av Finlands nationella bioekonomistrategi strax klar

Trä och skogNyheter

Arbetet med att uppdatera bioekonomistrategin går framåt. Samråden med de svenskspråkiga aktörerna i Nyland, Österbotten,…