Tagg: skog

Jord- och skogsbruksministeriet deltar i beredningen av ett projekt för skogspartnerskap

Trä och skogNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet deltar i beredningen av ett europeiskt projekt för skogspartnerskap i syfte att…

Forsknings- och innovationsprogrammet Fånga kolet ger ny kunskap och nya verktyg för ett klimatsäkert skogsbruk med större biologisk mångfald

Trä och skogNyheter

I de projekt som ingår i det tvärvetenskapliga programmet fördjupar man sig bland annat i…

Ministrarna diskuterade övervakning av skogarnas tillstånd – Finland deltar i bildandet av gruppen For Forests

Trä och skogNyheter

EU:s jordbruksministrar samlades den 17 oktober 2022 i Luxemburg till möte i jordbruks- och fiskerådet.…

Ett utkast till Nationell skogsstrategi 2035 har sänts på remiss

Trä och skogNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har sänt ett utkast till Nationell skogsstrategi 2035 (NSS 2035) på remiss.…

Incitamentsystemet för skogsbruket ändras

Trä och skogNyheter

Den 19 september 2022 lämnade statsrådet en proposition till riksdagen med förslag till en lag…

Den andra ansökningsomgången för finansiering av skogsbruksprojekt inom ramen för Finlands program för hållbar tillväxt inleds

Trä och skogNyheter

Den 8 september 2022 inleds jord- och skogsbruksministeriets nya projektansökan som en del av Finlands…

Kunskap och verktyg för att stödja utvecklandet av frivillig klimatkompensation tas fram inom klimatåtgärdspaketet Fånga kolet

Trä och skogNyheter

Strävan efter klimatneutralitet har ökat både utbud och efterfrågan på frivillig utsläppskompensation. Praxis på den…

Statsrådet godkände klimatplanen för markanvändningssektorn

Trä och skogNyheter

I klimatplanen för markanvändningssektorn ingår verkningsfulla, kostnadseffektiva och rättvisa metoder för att minska utsläppen från…

Fem skogsbruksprojekt får sammanlagt 3,8 miljoner euro från programmet för hållbar tillväxt

Nyheter

Fem utvecklings- och utbildningsprojekt som stöder ett klimatsäkert skogsbruk och den biologiska mångfalden har beviljats…

Utkast till klimatplan för markanvändningssektorn på remiss

Finland utvecklarNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har sänt beredningsarbetsgruppens utkast till klimatplan för markanvändningssektorn (MISU) på remiss. Remissyttranden…

JSM beviljar 7,3 miljoner euro till 19 nya utvecklingsprojekt inom Fånga kolet – en helhet bestående av över 100 projekt som främjar klimatarbetet inom markanvändningssektorn

Finland utvecklarNyheter

I de nya Fånga kolet-projekten utvecklas och pilottestas regionalt och lokalt klimatarbete samt marknaden och…

EU:s jordbruksministrar diskuterar minskning av avskogningen och den svåra situationen på jordbruksmarknaden

Trä och skogNyheter

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Bryssel den 21 februari 2022. Ministrarna diskuterar bland…

Nytt arbetsprogram ska leda till mer hållbar vattenhantering inom jord- och skogsbruket

Trä och skogNyheter

Ett arbetsprogram för vattenhanteringen inom jord- och skogsbruket ska styra vattenhanteringsåtgärderna i en riktning som…

Den nationella skogsstrategin revideras i år

Trä och skogNyheter

Den nationella skogsstrategin revideras under 2022. Den nya strategin ska styra Finlands skogspolitik och det…

Ny avskogningsförordning och GJP-riktlinje kan komma att begränsa åkerröjning i Finland

Trä och skogNyheter

Den 17 november 2021 lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till rättsakt med syftet att…

Skogsbruksministrarna från Finland och fem andra EU-länder gav ett gemensamt uttalande om skogssamarbetet

Trä och skogNyheter

Skogsbruksministrarna från fem skogrika EU-länder, Finland, Sverige, Tyskland, Slovakien och Österrike, samlades den 5 oktober…