Textilmassa av träd

A woman with colourful dress, in the background black and white factory picture.

Case - Publicerad 10.9.2014

Visste du att tyget i dina kläder kan vara tillverkat av träd? Du har säkert påträffat ordet viskos på lappen med tvättråd som finns i kläder. Viskos är en textilfiber som har träd som råmaterial. Också rayon och modal är tyger som är gjorda av träd.

Viskos, rayon och modal är namnet på tyger som framställs av textilmassa. Textilmassa heter på fackspråk dissolvingmassa och den kan tillverkas av alla trädslag. I Finland tillverkar Stora Enso vid sin fabrik i Uimaharju textilmassa av björk. Textilmassa görs också av bl.a. eukalyptus.

Tillverkningen av textilmassa liknar papperstillverkningen. När virket kommer till massafabriken ska det först barkas och flisas innan det kokas i kemikalier. Massan består av en blandning av främst cellulosa och hemicellulosa. För att få textilmassa ska hemicellulosan tas bort. Därefter tvättas, bleks och torkas massan som nu är en ren cellulosaprodukt. Den innehåller kemiskt sätt samma ämnen som till exempel bomull.

Textilmassan genomgår en omfattande process innan den blir en textilfiber. Den löses upp till en sirapsliknande massa med hjälp av lut och koldisulfid. Den trögflytande massan pressas därefter genom ett munstycke med tiotusentals små hål så att det bildas tunna trådar som får stelna i en svag blandning svavelsyra. Trådarna ska därefter neutraliseras, tvättas, blekas och torkas. Slutprodukten blir en bomullsliknande tråd.

Bomull och oljebaserade polyesterfibrer är textilmassans största konkurrenter i fråga om råmaterial för textilindustrin. Problemet med bomull och polyester är att produktionsförutsättningarna försämras hela tiden. Bomull kräver mycket vatten för att växa: om ett kilo viskosfiber tillverkas av bomull, behövs det över 11 000 liter vatten. För att tillverka ett kilo viskos av träfibrer behövs det 450 liter vatten.

Bomull odlas på åkermark som skulle behövas för att producera mat. Den odlingsbara åkerarealen minskar hela tiden medan behovet av mat ökar med rasande fart. Följande exempel beskriver vilka fördelar textilmassan har: I Finland kunde avverkningsvolymerna på årsnivå vara 15 miljoner kubikmeter större. Om den mängden virke skulle avverkas och göras till textilmassa för att ersätta bomull, skulle det frigöra åkermark som skulle kunna producera livsmedel åt 15 miljoner människor.

 

Text och bilder är från skogsbranschens infopaket som gjorts i samarbete inom branschen med Finska Forstföreningen. Ytterligare uppgifter om infomaterialet; vilma.issakainen(@)smy.fi och paavo.lyytikainen(@)forestindustries.fi.


Läs följande artikel: Kompositer för många ändamål »