Bioekonomin i dag och i morgon – Skogsbruket

Video - Publicerad 24.1.2019

Inom skogsbruket har man tagit i bruk nya digitala lösningar och e-tjänster. Uppdaterad information är nyckeln till framgång inom bioekonomin. På videon berättar forstrådet Marja Kokkonen från jord- och skogsbruksministeriet om nyttan med en bättre kvalitet på och rörlighet för informationen samt om det e-tjänstpaket som regeringens spetsprojektfinansiering möjliggjort.

Video serien: Bioekonomin i dag och i morgon


Läs följande artikel: Bioekonomin i dag och i morgon – Den arktiska bioekonomin »