Bensinbilen blir biogasbil – gaskonverteringen minskar märkbart biltrafikens kolfotspår

Gasum biogas station.

Case - Publicerad 4.12.2019

Vilken som helst bensindriven bil kan med en eftermontering ändras till att fungera förutom med bensin också med gas. Priset för konverteringen är idag ca 2000-4000 euro. Med biogasen i trafikanvändning minskas växthusutsläppen från bränslet under dess omloppstid med upptill 85 %

Konverteringen eller att bygga om en bensindriven bil att fungera förutom med bensin också med gas, kan göras på nästan vilken bensindriven bil som helst. Vid konverteringen installeras vid sidan av bensinsystemet gasbehållare och ett inmatnings- och styrsystem.

Med hjälp av gastanken kan man köra bilen en sträcka på flera hundra kilometer. Resan tar inte slut efter detta, eftersom man köra lika bra med bilens bensinsystem till följande gastankning – bilen byter under körning automatiskt till bensin då gasen tar slut.

Rent tekniskt placeras tankkopplingen antingen i bilens bak- eller framdel, och från tankningsbehållaren dras ett rör till motorn.  Dessutom behöver man en tryckregulator och en styrenhet. Efter monteringen måste göras en ändringsbesiktning.

Priset för konverteringen blir ca 2000-4000 euro. För att täcka kostnaderna kan man från Traficom söka ett konverteringsstöd på 1000 euro fram till år 2021.

Med biogas märkbar inverkan på klimatet

Biogas är ett inhemskt förnyelsebart bränsle. Biogas är också det enda fordonsbränsle, som har beviljats Svanen märket.

Biogas kan produceras från många olika råvaror. För produktionen passar såväl hushållens, affärernas som industrins bionedbrytbara avfall och även avfallsslam. Produktion av biogas är också cirkulär ekonomi på bästa sätt: gasen fås från bioavfall, som tidigare har förts till avstjälpningsplatsen som onödig eller bränts i en avfallsbehandlingsanläggning.

Med användning av biogas i trafiken minskas bränslets växthusgasutsläpp under omloppstiden med upptill 85 %.

Gasbilen fylls med biogas.

Gasbilarnas antal ökar kontinuerligt och kraftigt

Gasbilarna ökade under år 2018 väldigt och registreringen av personbilar med gasdrift nästan fördubblades jämfört med år 2017. Enligt Traficom började det på Finlands vägar år 2018 köra 2439 nya bilar med gasdrift, varav 1161 var nyregistrerade.

De mest populära nyregistrerade personbilsmärkena var Skoda (555 st), Seat (298 st) och Audi (150 st). De mest populära personbilsmodellerna var Skoda Octavia (536 st), Seat Leon (150 st) och Seat Ibiza (104 st).

Enligt de senaste uppgifterna kör i detta nu 6 300 fordon med gas på Finlands vägar.

 

Artikelns författare Heidi Kuoppala arbetar som chef för trafikförsäljningen på Gasum.

Kontakter: asiakaspalvelu@gasum.com

 

Energiföretaget Gasum är en nordisk expert i gasbranschen och på energimarknaderna, som med sina samarbetsparter bygger broar mot ett kolneutralt samhälle på land och till havs. Bolaget importerar gas till Finland och främjar cirkulär ekonomi genom att behandla avfall och producera biogas och återvunna näringsämnen i Finland och Sverige. Bolaget erbjuder energi för el- och värmeproduktion, till industrin och till trafiken på land och till havs. Gasum är Nordens ledande biogasproducent. Bolaget har ett nät av gastankningsstationer, som också är till för den tunga fordonstrafiken. I Gasum-koncernen arbetar 450 personer, i Finland, Norge och Sverige. Bolagets omsättning år 2017 var 925 miljoner euro. Gasum är till 100 procent ett företag ägt av Finska staten.

 


Agenda 2030

Användning av biogas främjar FN:s hållbara utvecklingsmål 7: Säkerställa en förmånlig, tillförlitlig, hållbar och moderna energi till alla.


Läs fler artiklar om samma mål för hållbar utveckling:

7. Hållbar energi för alla

Läs följande artikel: Woodios vattentäta träkomposit höjer trä till en ny niv... »