Artiklar om 7. Hållbar energi för alla

Mål 7. Att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad

Läs mer från kestavakehitys.fi →

Läs om samtliga mål för hållbar utveckling →