Artiklar om 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 9. Att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation

Läs mer från kestavakehitys.fi →

Läs om samtliga mål för hållbar utveckling →