Bioekonomin i dag och i morgon – Vandringsfiskarna

Video - Publicerad 1.2.2019

Vandringsfiskarna är en del av våra fiskresurser och en del av fiskenäringen. Fiskenäringen ingår i sin tur i bioekonomin. Hur hänger återetableringen av fiskbestånden samman med turismen eller till exempel med förbättrandet av Östersjöns ekologiska status? Jouni Tammi, specialsakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet, berättar om hurdana projekt som finansierats med regeringens spetsprojektpengar och vad som uppnåtts med projekten.

Video serien: Bioekonomin i dag och i morgon


Läs följande artikel: Bioekonomin i dag och i morgon – Skogsbruket »