Hur kan mjölkens koldioxidavtryck nollas?

Betande ko på bete och kvinna.

Case - Publicerad 24.8.2020

Valios mål är att nollställa mjölkens koldioxidavtryck fram till år 2035. Koldioxidneutral mjölk betyder att utsläpp minskas och att man från luften binder åtminstone samma mängd koldioxid som uppkommer på mjölkgården, i transporter, på fabriken och vid produktion av förpackningar samt annat som hör till mjölkproduktionen. Tyngdpunkten för Valios arbete är att minska utsläppen, inte att kompensera dem.

Under senare tider har en livlig diskussion förts om matproduktionens och kostens klimatpåverkan. Mjölkproduktionens viktigaste klimatbelastning är den metan (40-50 %) som bildas i kons våm och i gödsellagret, kväveoxidul (25-35 %) som bildas i åkerjorden vid foderproduktionen och koldioxid (15-20 %) som alstras i energiproduktionens olika skeden. Jordbrukarna och livsmedelsindustrin har en viktig roll i klimatlösningen.

De tre viktigaste vägarna till målet

Valio går mot målet år 2035 speciellt på tre vägar:

  • I åkervallen binds mera koldioxid än nu. I Carbo-forskningssamarbetet, som leds av Valio, deltar bland andra Meteorologiska institutet och Naturresursinstitutet Luke. Valio har tillsammans med Baltic Sea Action Group utbildat de första 240 mjölkgårdarna med kolbindande jordbruk (se video här).
  • Av gödseln görs biogas, som ersätter fossila bränslen i trafiken. Mjölkgårdar som hör till Valio har redan ungefär 20 egna biogasanläggningar. Förutom gårdarnas egen gasproduktion behövs också större, centrerade biogasanläggningar.
  • Koldioxidutsläppen från åkrar som röjts från torvmarker minskas. Detta är en av de största utmaningarna. Finland är ett av världens mest torvmarksrika länder, och hos oss är 10 procent av åkrarna röjda i torvmarker och torvmarksskogar. Som en följd av dikningen och markberedningen förstärks nedbrytningen av torven och koldioxidutsläppen ökar. Valio är med i olika forskningsprojekt och praktiska lösningar testas på valiogårdarna.

I matkedjans slutskede minskas klimatpåverkan genom att förbättra fabrikernas energieffektivitet, optimera transportrutterna, använda miljövänliga förpackningar och genom att minska svinnet i produktionen, handeln och hemma hos konsumenten. Valio har till exempel tagit i bruk återanvänd plast i ostförpackningar, och alla höga mjölk-, yoghurt-, grädde-, och surmjölksburkar är helt gjorda av växtbaserat material.

Under år 2020 kommer Valio att sätta vetenskapligt utvärderade målsättningar för sitt klimatarbete (sk. Science Based Targets) enligt klimatavtalet i Paris.

Ostproduktion i Valios fabriker.

Mjölkproducenterna är en del av klimatlösningen

I Finland produceras mjölk på annat sätt än i många andra länder. Hos oss är kornas viktigaste näring vallväxter, soja har Valiogårdar inte längre fått använda i utfordringen i två års tid . Mångåriga vallväxter är de bästa av odlingsväxterna då man vill binda kol. De klarar sig också bra i Norden, där man inte får ordentliga skördar av sädesslag och andra matväxter.

Kolbindande odling betyder flera odlingsåtgärder, som ökar kolets lagring i jordmånen. En åker i gott skick binder också näringsämnen bättre för växterna, varvid avrinningen i vattendrag minskar. När jorden är i skick, förbättras också skörden och bondens plånbok tackar.

Biogasbilen sparar naturen och euron

Från och med februari 2019 har Valio Luomu™ mjölk transporterats till mejerier med flytande biogas eller LBG. Genom användning av biogas kan man under bränslets livscykel minska t.o.m. 85 % av uppkomna växthusgaser jämfört med diesel (källa: Gasum). Samtidigt sparar man pengar. Bilen samlar in knappt 10 % av all Valio Luomu™ mjölk i södra Finland. Under år 2020 kommer ytterligare tre mjölkbilar, som går med biogas, till olika delar av Finland.

Tilläggsuppgifter om Valios klimatarbete fås av Koldioxidneutralmjölk-teamets utvecklingschef Virpi Kling. Telefon 050 3841 072, e-post virpi.kling(at)valio.fi .

Läs mera (på finska): www.valio.fi/hiilijalanjalki2035

Artikeln har skrivits av kommunikationschef Helena Karhujoki från Valio.

Read this article in English. / Lue tämä artikkeli suomeksi.


Agenda2030

Valios klimatarbete hör speciellt till den hållbara utvecklingens målsättning 13. Det är verksamhet mot klimatförändringen och dess konsekvenser. Förutom att minska utsläppen är det fråga om att minska klimatrisker: till exempel kolodlingsåtgärderna på åkern hjälper odlarna att producera mat också under torra och regniga år. I forskningsprojekt söker Valio och dess samarbetsparter ny kunskap för att minska och anpassa klimatförändringen och mildra dess inverkan. Den här kunskapen kan nyttjas av både bönder och beslutsfattare.

Läs fler artiklar om samma mål för hållbar utveckling:

13. Bekämpa klimat­förändringarna

Läs följande artikel: Ett hållbart träbaserat alternativ till engångsbestick »