Kiteen Mato ja Multa tar tillvara näring från vass och från rörflen på torvåkrar

Ruovikkomaisema rannasta.

Case - Publicerad 10.12.2019

Kiteen Mato ja Multa i Kides tillverkar av slåtteravfall från sjö- eller havsvass samt av rörflen torvfri torrströ till djur-, kompostströ och strö till dass samt till odlingsunderlag för yrkes- och hemodlare. Till fiskares och trädgårdsmästares glädje odlar man också i Kides inhemska maskar. 

Vass är en snabbväxande växt, som effektivt binder kol. Då man med vassbaserade produkter kan ersätta torvbaserade produkter, minskar kolfotspåret märkbart. Samtidigt fås vassens näring i cirkulation.

Slåtter av vass ger många fördelar

Vassen som växer på sjöarnas och havens stränder ger skydd åt vattendjuren. Men som oskött utbreder den sig snabbt och minskar vattnets naturliga strömning, vilket övergöder stränderna.

Den snabbväxande vassen är naturligt näringsrik. I Kiteen Mato ja Multa torrströ- och mullframställning fås näringsämnen bra i nyttobruk, då den sjövass som används i produktionen tas från övergödda stränder. Till följd av slåttern minskar näringsbelastningen, öppnas vassruggarna till häckplatser för sjöfåglar och vattnet strömmar bättre.

Rörflen tas tillvara från impediment- och torvåkrar

Den andra rörväxten som används i produktionen är rörflen, som jordbrukarna odlar på sina impediment och torvmarksåkrar. Slåttern av den torra rörflenen sker tidigt på våren innan vårsådden, vilket passar i jordbrukarnas tidtabell.

Kiteen Mato ja Multa  framställer av den torra rörflenen kompost- och dass-torrströ samt i mindre mängder strö för djuren. Kompost- och dass-strö är lätt och de binder effektivt fukt och lukt. Rörflen varmkomposteras snabbt, eftersom den innehåller lite lignin. Den dryga torrströn passar också utmärkt för  också i maskkomposten och som täckskikt vid planteringar.

Luftig, näringsrik och hållbart växtunderlag  av rörväxter

I Kides gör man också odlingsunderlag av sjövassen och rörflen. Då stad – och takodlingen ökar behövs nya lösningar som underlättar odlingen och här har Kiteen Mato ja Multa utvecklat en fungerande produkt.

Odlingsunderlag och blommor.

Det av näringsrika rörväxter uppbyggda odlingsunderlaget passar framför allt för odling av tomat, i hallonkulturer, örtplanteringar, blombänkar och som jordförbättring. Rörfibrerna gör odlingsunderlaget luftigt, vilket är bra för växternas rötter. Sjövassens fibrer förmultnar långsamt och därmed ger odlingsunderlaget en långvarig jordförbättringsinverkan på odlingsmarken.

Rörväxternas lämplighet som växtunderlag har testats i försöksodlingar och i forskningen. Bl.a. Naturresursinstitutet  (Luke) har undersökt rörflen- och sjövassbaserade material och deras lämplighet för tomatodling. Från kunderna har man också fått värdefull respons om både funktionalitet och utvecklingsbehov.

Kiteen Mato ja Multa säljer till glädje för fiskare och trädgårdsodlare också inhemska maskar, nyckelspelare för produktionsprocessen i växtunderlaget.

Växtunderlag ovanför taken i Helsingfors – lätt och hållbart

Odlingsunderlaget för örtträdgården i Savoy.

Takterassen till restaurang Savoy i Helsingfors pryds av ett rike av örter. Kunderna kan njuta av planteringarna vid matstunder och restaurangen använder sin odlade örter till krydda i både mat och dryck.  Kiteen Mato ja Multa har levererat odlingsunderlaget för örtträdgården.

Restaurang Savoys trädgårdsmästare Hans Van Endens erfarenhet i augusti 2019 var att växterna och örterna hade lyst hela sommaren. Kunderna har gått och beundrat planteringarna och fått idéer. Enligt Hans har det rörbaserade växtunderlaget varit dyrare att införskaffa än motsvarande torvbaserade produkter, men växtunderlaget har stora fördelar och slutresultatet är förmånligare. Man måste till exempel före man fick underlaget från Kides, byta mullen varje år, vilket innebar höga kostnader och beställning av ett lastbilsflak till gatunivån, till förtret för fotgängare.

Genom att byta växtunderlaget behöver man inte mera byta mullen i Savoys trädgård. Det rörväxtbaserade underlaget har inte behövt bytas under fyra år. Man har bara tillsatt ovanpå mera rörväxtmull och lämpligt med näringsämnen. Växtunderlaget komprimeras inte så kraftigt som med torvunderlag, dessutom fortsätter förmultningsprocessen långsamt, vilket inverkar på näringens mängd och frigörelse.

Viktigt med produktutvecklingen och samarbete

Utvecklingen av skördeteknologin och produktionsprocessen för rörväxter samt näringsämnenas cirkulation har fordrat samarbete såväl med experter på skördemetoder och växtproduktion som med forskare. Som ett resultat av utvecklingsprojekten har  Kiteen Mato ja Multa skapat två fungerande och helt ekologiska produkter. Den kontinuerliga utvecklingen av produktionen och produktutveckling samt marknadsföring kräver fortsättningsvis resurser och rätta samarbetsparter. Kiteen Mato ja Multa sätter värde på sina samarbetsparternas yrkesskicklighet och koncentrerar sig på forskning och att skapa nya ekologiska och innovativa alternativ.

Länk till webbsidorna: Kiteen Mato ja Multa (på finska)

 

Kontakter:

Företagets grundare och företagare Aimo Turunen 

Telefon 0400 275 928 och e-post aimo@matojamulta.com

Artikelns författare är skogsbruksingenjör och expert Johanna Kaksonen. Hon representerade Kiteen Mato ja Multa Oy i  Kasvu Open 2019, som är ett riksomfattande sparringprogram för företagens tillväxt.

 


Agenda 2030

Kiteen Mato ja Multa företagets verksamhet för fram cirkulation av näringsämnen samt hållbara odlingsmetoder och inverkar således på FN:s hållbara utvecklingsmål 2 – Utrota hunger, säkerställa matsäkerhet och förbättrad nutrition och förespråka hållbart jordbruk.


Läs fler artiklar om samma mål för hållbar utveckling:

2. Ingen hunger

Läs följande artikel: Bensinbilen blir biogasbil – gaskonverteringen minskar mä... »