Artiklar om 2. Ingen hunger

Mål 2. Att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk

Läs mer från kestavakehitys.fi →

Läs om samtliga mål för hållbar utveckling →