Pysyvä rahoituslähde

ELY-keskukset: EU-rahoitus, maaseudun yritysrahoitus, kansalliset avustukset

ELY-keskukset eli elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat alueellisia julkisia toimijoita, jotka tukevat PK-yritysten perustamista, kasvua ja kehitystä. Keskukset tarjoavat rahoituksen lisäksi myös neuvonta-, koulutus- ja kehittämispalveluita.

Rahoituksen hakijat

Yritykset, julkiset organisaatiot, tutkimusorganisaatiot, koulutusorganisaatiot ja kansalaisjärjestöt.

Kuvaus

Kehittämisavustus on tarkoitettu PK-yritysten kehittämistoimenpiteisiin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen.

Yrityksellä tulee olla halua kokonaisvaltaiseen ja merkittävään liiketoimintansa kehittämiseen sekä valmiutta tarttua uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Yrityksellä saattaa olla tarve uudistaa liiketoimintaansa toimiakseen kannattavammin muuttuneilla markkinoilla tai parantaa kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä.

EU-rahoitus

ELY-keskukset myöntävät tukea seuraavista rahastoista ohjelmakaudella 2021−2027:

Maaseudun yritysrahoitus

Tuet uudistuvat vuonna 2023. Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan uudistus (CAP27) on käynnissä. Maatalouspolitiikka uudistuu samalla myös kansallisesti. Suomessa kansallisia painotuksia ja toimenpiteitä valmistellaan maa- ja metsätalousministeriön johdolla. Ruokavirasto osallistuu valmistelutyöhön.

Tuleva rahoituskausi ulottuu vuoteen 2027 asti. Uusien ehtojen mukaisia tukia on mahdollista hakea vuodesta 2023 alkaen.

Lisätietoja täältä.

Ympäristö ja luonnonvarat

ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet myöntävät ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisia valtionavustuksia rakennusperinnön hoitoon, saariston ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet myöntävät ympäristöministeriön hallinnonalan sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisia valtionavustuksia. Lisäksi haettavissa on harkinnanvaraisia avustuksia rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen.

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse. Tiedot tallennettu viimeksi dec 19, 2022.

  • Godkända filtyper: jpg, jpeg, png, Max filstorlek: 12 MB.