Skog, vatten och mat diskuterades på regionalt bioekonomiskt forum i Södra Savolax

Nyheter - Publicerad 3.6.2021

Jord- och skogsbruksministeriets och arbets- och näringsministeriets serie regionala bioekonomiska forum inleddes i september. Tisdagen den 6 oktober hölls ett regionalt bioekonomiskt forum i Södra Savolax. Forumen som är öppna för alla är ett led i det pågående arbetet med att uppdatera bioekonomistrategin.

På forumet i Södra Savolax presenterade lokala sakkunniga regionens styrkor. I presentationerna lyftes särskilt fram landskapets tre strategiska spetsområden: skogen, vattnet och maten. Till Södra Savolax starka sidor hör den rena och trygga livsmiljön samt områdets unika natur. Saimens styrkor som viktigt område för turism- och sommarboende kan fortfarande utvecklas. Den odlingsareal som används för ekologisk produktion växer ständigt och landskapet är ett av pionjärområdena inom ekologisk produktion i Finland. I landskapet finns också utbildning och kompetenscentrum inom bioekonomi, såsom Finska ekologiska forskningsinstitutet, EcoSairila och Xamks träfiberlaboratorium.

Under workshopparna diskuterades metoder för att höja värdet av bioekonomin i landskapet och åtgärder för att genomföra bioekonomistrategin. I diskussionerna lyftes bland annat fram utveckling av hållbar trafik och infrastruktur, stöd och rådgivning till företagare, användning av naturturism, samordning av naturvården samt mångsidig användning av trä och skogar. Dessutom ansågs det viktigt att synliggöra bioekonomin genom kommunikation och marknadsföring. De stordior som presenterades på forumet finns här.

Bioekonomiska forum hösten 2020

Syftet med uppdateringen av bioekonomistrategin är att med hjälp av bioekonomi skapa nya produkter och tjänster som underbygger ekonomisk tillväxt och sysselsättning och som samtidigt främjar övergången till ett klimatneutralt samhälle. Målet är också att främja cirkulär ekonomi samtidigt med bioekonomin. Anordnarna förväntar sig att aktörerna i regionerna kommer med synpunkter på eventuella framtida framgångsfaktorer inom bioekonomin och lämnar förslag till hur utvecklingen av dem kan stödjas.

Fredagen den 6 november 2020 hålls ett regionalt bioekonomiskt forum i Norra Karelen. Anmälningar via denna länk.Avautuu uudessa välilehdessä

Under hösten ordnas motsvarande forum förutom i Södra Savolax och Norra Karelen också i Mellersta Finland, Lappland och Egentliga Finland. För aktörerna i Päijänne-Tavastland och Södra Karelen ordnas därtill ett gemensamt forum. Mellersta Österbottens regionala bioekonomiska forum hölls den 30 september 2020.

Nyhet 6.10.2020: Det första regionala bioekonomiska forumet hölls i Mellersta Österbotten

Pressmeddelande 22.9.2020: Regionala bioekonomiska forum bidrar till uppdateringen av bioekonomistrategin

Pressmeddelande 1.9.2020: Finlands bioekonomistrategi uppdateras: målet är att stödja klimatmålen och bidra till en hållbar tillväxt

Mer information:

Liisa Saarenmaa, biträdande avdelningschef, tfn +358 40 752 3271, liisa.saarenmaa(at)mmm.fi

Kukka-Maaria Virta, kommunikationsexpert, tfn +358 50 4722 283, kukka-maaria.virta(at)mmm.fi

 

Nyhet från jord- och skogsbruksministeriet 15.10.2020