bioenergi

Lagförslag: Förbud mot stenkol 2029, mer biodrivmedel i trafiken och mer biobrännolja vid uppvärmning och i arbetsmaskiner

Regeringen föreslår att användning av stenkol som bränsle vid el- eller värmeproduktion förbjuds från och…

Läs mer... ›

Publikation: Finland är föregångare i fråga om nya innovationer inom bioekonomin

Nya innovationer inom skogsbioekonomin presenteras i publikationen ”Wood-Based Bioeconomy Solving Global Challenges”, som är skriven…

Läs mer... ›