Tagg: landsbygd

Utkast till klimatplan för markanvändningssektorn på remiss

Finland utvecklarNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har sänt beredningsarbetsgruppens utkast till klimatplan för markanvändningssektorn (MISU)…

EU:s jordbruksministrar förhandlar om en lösning på reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken

MatNyheter

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Bryssel den 26 – 27 maj. Jord- och&…

Landsbygdspolitiska rådets vision: vår mångsidiga landsbygd en nationell framgångsfaktor

Finland utvecklarNyheter

Landsbygdspolitiska rådet har fastställt visionen för den nationella landsbygdspolitiken och satt upp…

Beslut om finansiering av de första projekten inom forsknings- och innovationsprogrammet Fånga kolet: 10 projekt får sammanlagt 10,7 miljoner euro

Trä och skogNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har fattat beslut om de ansökningar om finansiering som kommit in…

Författningsexpert: Stödsystem enligt den sk. norska modellen kan testas i glesbygden

Nyheter

Det är möjligt att förbättra sysselsättningen och näringsverksamheten i glesbygden…

Regeringen siktar till att trygga inresa för arbetstagare som utför nödvändiga arbetsuppgifter med tanke på försörjningsberedskapen 2021

Naturens tjänsterNyheter

Regeringen vill trygga att den arbetskraft som utför nödvändiga arbetsuppgifter med tanke…

Nya kompetensnätverket AgriHubb hjälper lantbruksföretag till framgång

MatNyheter

Kompetensnätverket AgriHubb lanserades i början av året för att stöda lantbruksfö…

Jordbrukare kan i fortsättningen få rådgivning för 15 000 euro

MatNyheter

Gårdsbruksenheter kan i fortsättningen få rådgivning för 15 000 euro från landsbygdsprogrammet.…

Det temporära stödet till landsbygdsföretag fortsätter fram till juni – övre gränsen stiger till 80 000 euro

MatNyheter

Systemet med det temporära stödet till landsbygdsföretag fortsätter fram till juni 2021.…

Den nationella finansieringen till jordbruket och utvecklingen av landsbygden tryggad

MatNyheter

Regeringen beslutade vid budgetmanglingen reservera 7 788 miljoner euro för den nationella finansieringen av jordbruket…

Smart anpassning visar vägen till en hållbar landsbygd i framtiden

Finland utvecklarBlog
Äldre kvinna och ung flicka som spelar utomhus.

I Finlands landsbygd och skärgård hittas många byar med ett tynande liv.…