Tagg: landsbygd

Riktlinjer för hanteringen av riskerna för torka i Finland

Nyheter

Hanteringen av riskerna för torka i Finland utvecklas på ett övergripande sätt fö…

Jord- och skogsbruksministeriet ordnar ett samråd med de berörda parterna om uppdateringen av skärgårdslagen

Redaktörens valNyheter

En arbetsgrupp som tillsatts av jord- och skogsbruksministeriet håller just nu på att bereda…

Besparingarna inom landsbygdsutvecklingen görs utan att riskera målen för CAP-planen

MatNyheter

På grund av de besparingar som i regeringsprogrammet för statsminister Orpos regering riktas till…

Jordbruksministrarna positiva till EU-initiativ för livsmedelskedjan

MatNyheter

EU:s jordbruksministrar sammanträdde i Luxemburg den 29 april. Under mötet sökte ministrarna…

Sexton EU-medlemsstater under ledning av Finland: En hållbar bioekonomi bör stå i centrum för nästa kommissions arbetsprogram

Redaktörens valNyheter

For Forest -gruppen har gett ett gemensamt uttalande där det konstateras att bioekonomin bö…

Framför din åsikt om utvecklingen av landsbygdens livskraft – besvara den landsbygdspolitiska redogörelsens enkät för intressegrupper

Finland utvecklarNyheter

Vi ber dig framföra dina åsikter om hur man kan stärka livskraften på…

Jordbrukarna har genomfört miljö- och klimatåtgärder väl

MatNyheter

Under det första året av genomförandet CAP-planen ansöktes finansiering främst fö…

Byggandet av Naturresursinstitutets nya forskningsladugård i Jockis går framåt

MatNyheter

Naturresursinstitutet ersätter den nuvarande forskningsladugården i Minkiö med en ny forskningsladugård i…

Regeringen fastställde nationella jordbruksstöd 2024

MatNyheter

Den 18 januari utfärdade statsrådet flera förordningar som gäller nationella stöd.…

Naturresursinstitutets uppdaterade scenarioanalys av klimatplanen för markanvändningssektorn är färdig

Trä och skogNyheter

Genom att fullt ut genomföra klimatplanen för markanvändningssektorn (MISU) uppnås må…

Statsrådet utfärdar flera förordningar om jordbruket baserade på CAP-planen

MatNyheter

Statsrådet godkände den 28 december flera förordningar, i vilka bland annat ersättningen…

Styrgrupp har tillsatts för att bereda den landsbygdspolitiska redogörelsen

MatNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har idag tillsatt en styrgrupp med uppgift att bereda statsrådets landsbygdspolitiska…

Utkast till klimatplan för markanvändningssektorn på remiss

Finland utvecklarNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har sänt beredningsarbetsgruppens utkast till klimatplan för markanvändningssektorn (MISU)…

EU:s jordbruksministrar förhandlar om en lösning på reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken

MatNyheter

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Bryssel den 26 – 27 maj. Jord- och&…

Landsbygdspolitiska rådets vision: vår mångsidiga landsbygd en nationell framgångsfaktor

Finland utvecklarNyheter

Landsbygdspolitiska rådet har fastställt visionen för den nationella landsbygdspolitiken och satt upp…

Beslut om finansiering av de första projekten inom forsknings- och innovationsprogrammet Fånga kolet: 10 projekt får sammanlagt 10,7 miljoner euro

Trä och skogNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har fattat beslut om de ansökningar om finansiering som kommit in…