Artiklar om 14. Hav och marina resurser

Mål 14. Att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling

Läs mer från kestavakehitys.fi →

Läs om samtliga mål för hållbar utveckling →

BLOOM kommunicerar bioekonomi i Europa

Nyheter

Bioekonomi och speciellt cirkulär bioekonomi är ett hett ämne i Europa. Detta var tydligt under…