Hiukka Hyvä tillverkar oljebekämpningsmattor av hår- och hundhår

Case - Publicerad 12.5.2023

Varje år produceras 72 miljoner kilo håravfall i europeiska frisörsalonger och hos barberare. Det finns ännu mer håravfall från hundtrimning. Denna outtömliga naturfiber är en beprövad lösning både för oljebekämpning och som täcke för växtbäddar.

Start-upen och det samhällsorienterade företaget Hiukka Hyvä har utvecklat återvinning och vidareförädling av hår- och pälsfiber i Finland sedan januari 2021. Arbetet inleddes med stöd från Stiftelsen Hållbart Lahti. Först instruerades entreprenörer inom hårvård och klippning om att återvinna fibrerna.

– Hiukka Hyväs historia började med min önskan att bygga upp en mer hållbar frisöryrkessektor och använda branschens biprodukter som kretsloppslösningar, säger hårdesignern Miila Hyökki. Jag fick information om den amerikanska organisationen Matter of Trusts Clean Wave-program och deras produktion av mattor av hår. Organisationen hade mycket forskningsinformation om mattornas förmåga att suga upp petrokemikalier från miljön och vattendragen.

Samtalen med organisationen ledde till ett samarbetsavtal och Matter of Trust levererade Nordens första matthårfibermaskin till henne. När anskaffningen av fibermaterial hade hade ordnats påbörjades tillverkning och testkörning av mattorna.

För närvarande deltar Hiukka Hyvä i en forsknings- och produktutvecklingsprojekt på Yrkeshögskolan LAB. Mattorna testades bland annat i en oljebekämpningsbassäng. I testet jämfördes mattornas och de nu använda plastdukarnas absorptionsförmåga och hållbarhet. Mattornas absorptionsförmåga visade sig vara lika bra som plastduken, men Hiukka-mattornas livslängd är betydligt längre.

Vad gör hårfibrerna speciell?

Hårkulan består av keratinprotein, vars struktur är hård och tålig. Hår och päls har tre lager: det yttre hårda fjällskiktet (cuticle), mellersta skiktet (cortex) och det inre skiktet (medulla). Det yttre fjällskiktet består av tunna skivskikt, var och en med luftfickor, vilket gör att håret kan suga upp olja upp till 5-9 gånger sin egen vikt. Tidigare internationell forskning visar att hår kan absorbera organiska föroreningar som formaldehyd, fenol och tungmetaller såsom kvicksilver, koppar, kadmium och silver.

Filtrering av dagvattenbrunn med en partikelmatta. Partikelmattan hindrar skräp och flytande föroreningar från att komma in i brunnen.

Användning av hår och päls som tillväxtunderlag

De näringsämnen som finns i materialet, såsom kväve, fosfor och kalium, är nyttiga i tillväxtunderlag. Dessa näringsämnen är nödvändiga för växters tillväxt, utveckling och hälsa. En filt av filtmaterial läggs ovanpå jorden. Filtmaterialet förhindrar också ogräs från att växa och minskar fuktighetens avdunstning.

Niipala ekologiska Farm i Hollola. Hårmattan ger fukt och skyddar växtens rötter. Mattan håller flera år i användning.

Tillgång på material

Antalet människor och hundar i världen ökar. Enbart i Europa blir 72 miljoner kilo håravfall outnyttjade varje år. Det finns ännu mer päls, miljarder kilo varje år. Vi kan tala om en outtömlig naturresurs av naturfiber, vars produktion sparar odlingsbar mark för annan användning.

Hår och päls kan användas tillsammans. Båda fibrerna är uppbyggda av keratinproteiner med liknande egenskaper. Endast texturen och längden på fibrerna varierar. I hårmattornas hållbarhet har detta beaktats så att den längsta fibrerna placeras som yttre skikt och kortare material som fyllning.

Över tvåhundra företag inom hårbranschen runtom i Finland har anslutit sig till Hiukka Hyvä:s återvinningsrörelse. Även på Åland, i Estland och i Sverige har man inspirerats av Hiukka Hyvä och entusiastiskt börjat samla in hår.

Funktionen av hårmattor har bevisats och det finns färdiga användningsområden. Nästa steg är att hitta lämpliga samarbetspartners för fortsatt utveckling och användning av produkter, samt utvidgning av produktionsprocessen. I linje med principerna för cirkulär ekonomi skulle det ideala vara att få tillgång till fibrerna för vidareförädling från där de uppstår så effektivt som möjligt.

För mer information

hiukkahyva.fi

På land, till sjöss, i luften – en översikt över forskning och utveckling inom logistik och sjöfart 2022, kapitel Hårfiber som en hållbar absorbentprodukt för oljesanering (på finska), Sydvästra Finlands yrkeshögskola XAMK.

Human Hair as Nutrient Source for Horticular Crops (research gate)

Författare: Miila Hyökki, Hiukka Hyvä:s innovationsgrundare. Kontaktinformation: miila@hiukkahyva.fi, IG @hiukka_hyva, +358 443037760.

Omslagsbild: Oljeabsorptionstest i XAMK:s testpool i Kotka.


Agenda2030

Sammanfattning av mål för hållbar utveckling: 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17.

Läs fler artiklar om samma mål för hållbar utveckling:

6. Rent vatten och sanitet9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur11. Hållbara städer och samhällen12. Hållbar konsumtion och produktion13. Bekämpa klimat­förändringarna14. Hav och marina resurser15. Ekosystem och biologisk mångfald17. Genomförande och globalt partnerskap

Läs följande artikel: Östersjöns småfiskar i smart användning - Hailia Nordic ... »