Klädrester ger nya kläder: med kemi cirkulerar plaggen

Case - Publicerad 11.2.2022

Hur vore det om dina söndriga jeans och nedklottrade gamla t-skjortor kunde nedbrytas till molekylnivå, så att de efter olika fysiska och kemiska formförändringar kunde återfödas till nya bomullsliknande textilfibrer? Tänk om de istället för att bli föroreningar och växthusgasutsläpp från soptippar och förbränningsugnar kunde vara en viktig råvara för textilindustrin.

Med Infinited Fiber Company teknologi är detta verklighet. Den omvandlar bomullsrikt textilavfall till högklassiga Infinna™-returfiber, av vilka det kan framställas likadana textilier som av den traditionella bomullen, men med mindre belastning.

Var behövs den här innovationen?

Textilavfall motsvarande innehållet i en sopbil deponeras vid en soptipp eller bränns i en ugn någonstans i världen varenda dag och varenda sekund. Många av de här kläderna och textilierna som blir föroreningar eller växthusgaser har knappast använts. Samtidigt ökar efterfrågan kontinuerligt på nya textilfibrer. Polyester och bomull är de mest allmänna textilfibrerna i världen, och den vanliga produktionen av dessa fibrer fordrar mycket resurser; mark, gödsel- och bekämpningsmedel och olja.

Under år 2020 framställdes endast 0,5 % av världens textilfibrer antingen med konsumenternas eller industrins avfallstextilier – alltså från de kläder och andra textilier, som vi kastar bort, samt från textilindustrins tygbitar och garnändor, vilka klassats som klippningsavfall. Det här visar hur ringa återvinningen av gamla textilier till nya textilier fortsättningsvis är, och hur kraftigt textilfibrer gjorda med nya resurser dominerar branschen, upprätthåller dess slösande, lineära produktionsinriktning.

Infinited Fiber Company teknologin förenar ändorna i textilindustrins lineära produktionsmall till en cirkel för cirkulär ekonomi; den fångar från cirkulationens slut textilier som blivit avfall och omvandlar dem till ny, värdefull råvara som behövs i början av kretsloppet för produktion av garn och tyger. Världens ledande mode- och klädmärken söker intensivt efter teknologier, som klarar av just detta; producera högkvalitativ ny textilfiber av textilavfall. På så sätt kan de infria de egna löftena gällande återvinning och returmaterial, som de gjort till konsumenterna. Många av dem har också testat Infinna™ i sina egna produktionskedjor och glatts åt att se hur de fungerar såväl i jeans som t-skjortor, munkjackor och även i skjortor.

Infinna™ returfiber. Bild: ©Infinited Fiber Company.

Allt handlar om bra kemi

Infinited Fiber Company teknologin representerar den nya generationen kemisk cirkulation av textilier. Dess enastående produkt Infinna™-returfibern klassificeras som konst- och cellulosafiber. Teknologin grundar sig på en relativt enkel, men såhär ur en lekmans synvinkel, en alldeles mirakulös serie av kemiska reaktioner. Därför kan det bomullshaltiga textilavfallet renas och nedbrytas till molekylnivå, varvid den förlorar sin historia innan den bildas till splitternya fibrer.

Processen börjar med insamling och noggrann sortering av textilavfall, så att man får maximerat råvarans halt av cellulosafibrer. Knappar, dragkedjor och andra hårda delar avlägsnas och textilierna strimlas mekaniskt. Sedan avlägsnas ur råvaran polyester, färgämnen och textiliernas finishkemikalier och liknade material, och cellulosan tas tillvara för fortsatt behandling.

Cellulosan reagerar med urea, varvid bildas cellulosakarbamatpulver. Det här pulvret löses upp och bildar en honungsliknande vätska som – och det här är varje gång lika magiskt att se – kristalliseras till splitterny fiber i den så kallade våtspinningsprocessen. De utformade fiberfilamenten klipps, tvättas och torkas, och returtextilfibern – Infinna™ – är färdig för följande steg i produktionskedjan. Det här betyder typiskt inom kläd- och hemtextilindustrin framställning av garn. Vid produktion av fibertyger fungerar Infinna™ som råvara för produkterna.

Vad har världen för nytta av detta ?

Infinited Fiber Company teknologin möjliggör textilindustrins väg mot cirkulär ekonomi, förhindrar slöseri med resurser och att det uppstår avfall samt minskar behovet av nya resurser. Så här stöder Infinited Fiber Company teknologin många av FN:s mål för hållbar utveckling, speciellt målsättning 12 att främja hållbar konsumtion och produktion. Produktionen av Infinna™ tar mindre vatten (SDG6) jämfört med produktion av motsvarande mängd bomullsfibrer, och de beräknade växthusgasutsläppen är mindre än vid traditionell tillverkning av textilfibrer (SDG13).

Infinna™ är tillverkad av cellulosa, och innehåller inte plast, som skulle spridas som mikroplastförorening i miljön (SDG14). Livet på marken (SDG15) gynnas av mindre förorenande avfall på soptipparna, och att markområden antingen förblir obrukade, vilket främjar naturens mångfald, eller används för t.ex. odling av mat i stället för odling av bomull (SDG2). Infinna™-fiberns framställningsprocess är tryggare (SDG3) än vid produktion av den vanligare industriellt producerade cellulosafibern viskos, eftersom man inte använder kolsulfid. Samtidigt erbjuder den nya innovationer för industrin (SDG9) och möjliggör produktion av returmaterial i de befintliga viskoslinjerna. Framställning av returfiber öppnar också en låg tröskel för arbetsmöjligheter nära konsumenten (SDG8) och gör städer och samhällen mera hållbara (SDG11) genom att minska mängden avfall.

I kärnan för Infinited Fiber Company:s affärsverksamhet ligger att göra det möjligt för den globala textilindustrin att bli mera hållbar, att följa principerna för cirkulär ekonomi och bygga på returmaterial. Det här lyckas endast genom ett tätt och komplext internationellt samarbete och partnerskap (SDG17). När vi arbetar tillsammans inom hela produktionens värdekedja och ännu vidare med olika aktörer, kan vi återfå glädjen och hoppet till textilindustrin.

Artikelns författare Laura Vinha leder kommunikationen för Infinited Fiber Company. Hon är en före detta journalist och kommunikationstjänsteman inom FN:s befolkningsfond, hon har bott och arbetat i många länder i Europa och Asien. Laura är ivrig på att lära sig nytt och hon motiveras av arbeten, som utgår från att söka och främja lösningar.

Infinited Fiber Company

Infinited Fiber Company är ett mode- och textilteknologiföretag, vars mål är att göra återvinningen av textiler verklig. Vår banbrytande teknologi omvandlar cellulosarika material, såsom använda kläder, avfallskartong, eller varför inte vete- och rishalm, till högklassiga Infinna™-textilfiber, vilka ses och känns mjuka och naturliga liksom bomull. Infinna™ är biologiskt nedbrytbar och innehåller inte mikroplaster. Textiler tillverkade med denna kan återvinnas genom samma process tillsammans med bomullshaltigt textilavfall. Vårt huvudkontor finns i Esbo. Tilläggsinformation: infinitedfiber.com .


Agenda2030

Infinited Fiber Company teknologin stöder många av FN:s mål för hållbar utveckling, speciellt mål 12. hållbar konsumtion och produktion. Dessutom SDG2, SDG3, SDG6, SDG8, SDG9, SDG11, SDG13, SDG14, SDG15 ja SDG17.

Läs fler artiklar om samma mål för hållbar utveckling:

2. Ingen hunger3. Hälsa och välbefinnande6. Rent vatten och sanitet9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur11. Hållbara städer och samhällen12. Hållbar konsumtion och produktion13. Bekämpa klimat­förändringarna14. Hav och marina resurser17. Genomförande och globalt partnerskap

Läs följande artikel: Tammerfors befrämjar träbyggande »