BLOOM kommunicerar bioekonomi i Europa

Biotalouden tuotteita

Nyheter - Publicerad 16.8.2019

Bioekonomi och speciellt cirkulär bioekonomi är ett hett ämne i Europa. Detta var tydligt under konferensen the European Bioeconomy Scene 2019 som hölls den 9 juli i Helsingfors.

Vi behöver agera snabbt och globalt för att uppnå Parisavtalets mål. Vi vet att människors måste ändra sina konsumtionsbeteenden till att konsumera mindre och mer hållbart.

Ett sätt att uppnå det är att öka medvetenheten i samhället om hur deras livsstil påverkar miljön och vilken miljöpåverkan produkterna man använder har.

Även om det redan finns mycket information är begreppet bioekonomi och dess potential att ta itu med de globala samhällsutmaningarna fortfarande ganska obekant för många inom EU. Det krävs att bioekonomi börjar kommuniceras på ett tydligt, enkelt och lättförståeligt sätt. Vi måste nå ut till en bredare allmänhet och öka medvetenheten om bioekonomins möjligheter och roll för att nå FN: s globala utvecklingsmål.

Intressentmedverkan och samskapande

EU-projektet BLOOM lanserades för att ta itu med dessa frågor. I projektet har fem regionala noder etablerats runt om i Europa för att engagera olika intressentgrupper i att skapa nya idéer om hur man kommunicerar bioekonomi. De olika noderna har inriktat sig på olika aspekter och fokusområden inom bioekonomi.

Den nordiska noden, The Nordic hub består av JAMK tekniska högskola i Jyväskylä, Finland tillsammans med Vetenskap & Allmänhet, VA i Sverige.

I BLOOMs nordiska nod fokuserar vi på att öka medvetenheten om skogens roll för bioekonomi och på nya innovativa träbaserade material och produkter. När vi haft workshops med våra intressenter har vi märkt att allmänheten vet överraskande lite om skogen och dess roll i att ta itu med dagens globala samhällsproblem.

Bloom-projektet har som mål är att stödja genomförandet av den europeiska bioekonomi strategin, men berör även de globala målen för hållbar utveckling. Sambandet mellan bioekonomi och de globala målen för hållbar utveckling är ett av huvudbudskapen i vår kommunikation. 

Dialog och riktad kommunikation

Efter att ha organiserat flera workshops med våra intressenter i både Finland och Sverige kom vi fram till att det i kommunikationen är viktig är att uppmuntra till kritiskt tänkande att det finns tillräckligt med information för detta. Att skapa neutrala mötesplatser för diskussion och dialog är också viktigt för att allmänheten ska kunna se effekten av de beslut de tar i sitt dagliga liv. Den finns inga svarta eller vite lösningar och speciellt inte när det gäller bioekonomi och hållbarhet – det gäller alla perspektiv såsom miljö, socialt, kulturellt och ekonomiskt.

 

Utifrån våra samskapande idéer var de flesta intressenter överens om att unga människor och särskilt unga kvinnor är mycket oroade över miljön och vill agera mer hållbart. Framtiden ligger i ungdomarnas intresse och därför har vi i den nordiska noden valt unga tjejer som vår målgrupp.

Den information som går att hitta om produkter och materials miljöpåverkan idag är ofta vilseledande eller överlappande med motsatta uppgifter. Hållbarhet och bioekonomi har en tendens att användas som vackra ord i marknadsföringskampanjerna och sällan i form av evidensbaserad information. Det är svårt för alla att veta hur man verkligen kan fatta hållbara beslut och det skapar självklart en osäkerhet och förvirring bland konsumenterna. Detta är vad vi måste försöka undvika, som också påpekades av en a huvudtalarna vid European Bioeconomy Scene 2019 i Helsingfors, Christine Lang, som är ordförande i det tyska bioekonomiska rådet. Det är viktigt att dela fakta och evidensbaserad information om biobaserade produkter på ett neutralt sätt och att kommunicera med ett tydligt om vad bioekonomi betyder och dess roll för framtiden.

Vi vet vad vi behöver göra – kommunicera!

Om du vill nå ut till unga, tänk som unga!

Det är inte så att vi inte har bra idéer om hur man kommunicerar bioekonomi till ungdomarna, men för att vara ärlig vet dom verkligen bäst själva! Vi måste lyssna och föra dialog med lokala ungdomar om hur, var och när det ska kommuniceras och vilken typ av information de vill ha. Om det inte är intressant för dem själva och deras vardag, kommer de inte att lyssna.

 

I Finland var till exempel en av intressenterna i de genomförda workshops Ungdomsparlamentet i Jyväskylä. Där skapades många bra idéer och nästa steg är att vidareutveckla idéerna och engagerar influensers som unga lyssnar på, så att de kan sprida kunskap om en mer hållbar och biobaserad livsstil.

I Sverige har en de första aktiviteterna genomförts efter idéerna från intressentworkshoparna. Ett informationstält med utställning och korta Science Cafés om skogen och dess roll i framtiden arrangerades under den årliga Järvaveckan i Spånga. Omkring 14 000 lokala medborgare och särskilt ungdomar kunde göra dialog med en forskare, en jordbruksstudent, en dokumentärfilmare, en lärare och ett institutionellt forskningscentrum om deras syn på bioekonomi under två dagar.

Vi i den nordiska noden har många idéer för att ytterligare engagera allmänheten i olika kommunikationsaktiviteter de kommande två åren, allt från vetenskapsteater om bioekonomi till modeshow om hållbart mode.

Och som vi har lärt oss, det finns inget som du inte kan göra som en del av den cirkulära bioekonomin. Bara fantasin (och projektbudgeten) sätter gränsen! Så, luta dig tillbaka, låt fantasin flöda och ge oss din idé om hur man kommunicerar med unga och låt oss alla prata bioekonomi! 

Vill du vara med? Välkommen att vara en del av vårt nätverk!

De kommande evenemangen i BLOOMs Nordiska nod i år är:

Få mer information besök bloom-bioeconomy.eu

Blogginlägget är skrivet av Aino Voutilainen and Lotta Tomasson samordnare av Bloom-projektets nordiska nod. Aino Voutilainen är sakkunnig inom Bioeconomy på JAMK University of Applied Sciences. Hon arbetar med bioekonomi och cirkulär ekonomi i BLOOM och Circular Economy UAS-projekten. Vetenskapskommunikatören Lotta Tomasson är kommunikationsstrategist och senior projektledare på den svenska ideella medlemsorganisationen Vetenskap & Allmänhet, VA. VA arbetar för att främja dialog och öppenhet mellan forskare och allmänheten.

Kontakt information
Aino Voutilainen: aino.voutilainen@jamk.fi, +358 40 186 7549, Twitter: @voutilaisenaino
Lotta Tomasson: Lotta@v-a.se, +46 707289720, Twitter: @vetenskapoallm

The BLOOM project (Boosting European citizens knowLedge and awareness of BiOeconOMy research and innovation) is a EU Horizon 2020 funded project, which aims at bringing together partners from across Europe to debate, communicate, and engage the public in the potential of bioeconomy. The project involves 12 partners in eight European countries and it is coordinated by the Center for Social Innovation in Wien. The actions in the BLOOM Nordic hub is coordinated by JAMK University of Applied Sciences in Finland together with VA, Public & Science in Sweden.

Mera information

www.bloom-bioeconomy.eu
www.jamk.fi/bloom
www.v-a.se/english-portal/projects/bloom/


AGENDA 2030

Förändring av människors attityder och konsumtionsvanor är nödvändiga för övergången till ett hållbart samhälle. Detta kan uppnås genom samarbete över gränserna och genom att öka medvetenheten om biobaserade produkter och material. Projektet uppfyller således FN: s hållbara utvecklingsmål för Hållbar konsumtion och produktion (mål 12), Bekämpa klimatförändringarna (mål 13) och Genomförande och globalt partnerskap (mål 17). Cirkulär bioekonomi är i sig ett sätt att uppnå flera av målen som Ingen hunger (mål 2), Hållbar energi för alla (mål 7), Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8), Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (mål 9), marina resurser (14) och Ekosystem och biologisk mångfald (mål 15).

https://www.globalamalen.se/


Läs fler artiklar om samma mål för hållbar utveckling:

2. Ingen hunger7. Hållbar energi för alla8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur12. Hållbar konsumtion och produktion13. Bekämpa klimat­förändringarna14. Hav och marina resurser15. Ekosystem och biologisk mångfald17. Genomförande och globalt partnerskap