Artiklar om 17. Genomförande och globalt partnerskap

Mål 17. Att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling

Finansiering, Teknologi, Kapacitetsuppbyggnad, Handel, Systemfrågor: politisk och institutionell samstämmighet, partnerskap mellan flera parter, Data, övervakning och ansvarsskyldighet

Läs mer från kestavakehitys.fi →

Läs om samtliga mål för hållbar utveckling →