Artiklar om 6. Rent vatten och sanitet

Mål 6. Att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla

Läs mer från kestavakehitys.fi →

Läs om samtliga mål för hållbar utveckling →