Statistik från Kasvistieto berättar om det pris odlaren får

Tomater och vitlök.

Case - Publicerad 21.12.2021

Varför leder diskussionen om jordbruket alltid till tal om euro-stödet, då man kunde tala också om det pris som fås för själva produkten?

I detta nu i Finland och även globalt skapas nya trender för trädgårdsprodukter. Det söks nya proteinkällor från växtriket och mången klimatmedveten konsument gynnar växter i kosten.

Växter odlas på friland och i växthus. Vi kan producera mat här i Finland, men kan vi sälja våra produkter? Och kan vi verkligen sätta rätt pris på produkten ? I detta nu pågår många projekt och utbildningar där man koncentrerar sig på branding och export. Många gårdar syns redan på sociala medier, men inte ännu talar någon om priser. De euron som odlaren till slut får på sitt konto är den viktigaste saken. Medvetenhet om priser skulle stöda producenter att göra beräkningar om ökande av arealer för odlingsväxter och förbättra verksamhetens lönsamhet.

Kasvistieto Ab:s statistik är nyttig för myndigheter och forskare.

Kasvistieto Ab är ett företag som förmedlar marknadsinformation gällande trädgårdsnäringen, samlar in och förmedlar producent- och förpackningspriser samt marknadsinformation om till partiaffärer sålda frilands- och växthusgrönsaker, potatis, frukter och bär.

Företaget grundades år 1995 då Finland anslöts till Europeiska unionen och det fanns ett stort behov av statistik i vårt land. Kasvistieto Ab började då ta fram statistik till Finlands myndigheter, Europa kommissionen och FAO. Statistik insamlas fortsättningsvis med samma noggrannhet som för 26 år sedan.  Den tionde dagen varje månad förses myndigheterna med den föregående månadens statistik.

Mängd- och prisstatistik har blivit en enastående och värdefull databas, som många forskare, projekt och läroanstalter drar nytta av. Prisuppgifterna från branschen har använts till och med för att räkna ut hur mycket vegankost de finländska odlarna skulle kunna producera, om konsumenterna avstod från köttproduktion.

Fänkål, lök, hallon – 50 växters prisuppgifter hjälper odlare och rådgivare

Det är bra för odlaren  att känna till produktionens allmänna prisnivå, så att hen kan göra fullständiga beräkningar om produktionens lönsamhet  och så att hen kan prissätta sin produkt rätt.

Rådgivare och forskare kan för sin del utreda, hur avkastningen skulle se ut, om produktionsinriktningen skulle ändras. Vore det möjligt att med odling av en viss växt få bättre avkastning än med tidigare produktionslinje?

Det finns prisuppgifter för över 50 jordbruks- och trädgårdsväxter.

Till exempel medelpriser årligen eller per månad; se på finska vuosikeskihinnat och kuukausikeskihinnat.

Tilläggsuppgifter om tjänstens innehåll, priser på enligt behov skräddarsydda statistikuppgifter och färdiga statistikpaket finns på webben  kasvistieto.fi och kort på svenska Kasvistieto-ab.

Författare: VD Miika Ilomäki, miika.ilomaki@hmlry.fi, tel: 040 828 2017.


Agenda 2030

Prisstatistiken hjälper till att förbättra jordbruksproduktionens lönsamhet och sporrar till att öka växternas produktion (8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt). God tillgång på läckra växter å sin sida hjälper att främja hälsosam och klimatvänlig diet (3. God hälsa och välbefinnande, 12: Hållbar konsumtion och produktion, 13: Bekämpa klimatförändringarna).

Läs fler artiklar om samma mål för hållbar utveckling:

3. Hälsa och välbefinnande8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt12. Hållbar konsumtion och produktion13. Bekämpa klimat­förändringarna

Läs följande artikel: Hållbara bilbatterier av träd »