Artiklar om 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 8. Att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

Läs mer från kestavakehitys.fi →

Läs om samtliga mål för hållbar utveckling →