Tagg: maatalous

Färdplan för att stryka belastningen från jordbruket i Skärgårdshavet från listan över Östersjöns värsta belastningskällor

Nyheter

Den nya färdplanen innehåller de viktigaste åtgärderna för att stryka belastningen från jordbruket i Skärgårdshavets…

Åtgärderna i försörjningsberedskapspaketet för jordbruket framskrider – extraordinärt anpassningsstöd föreslås för svin- och fjäderfähushållningen och trädgårdsodlingen i södra Finland

MatNyheter

Regeringen godkände i dag ett förslag om ett extraordinärt anpassningsstöd som ska betalas på grund…

Regeringen satsar på försörjningsberedskapen och den gröna omställningen

MatNyheter

Regeringen har i sin andra tilläggsbudgetproposition för 2022 beslutat att satsa betydligt på helheter som…

Utkast till klimatplan för markanvändningssektorn på remiss

Finland utvecklarNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har sänt beredningsarbetsgruppens utkast till klimatplan för markanvändningssektorn (MISU) på remiss. Remissyttranden…

LULUCF-förordningens jordbruksaspekter och livsmedelstrygghet diskuterades i jordbruks- och fiskerådet

MatNyheter

EU:s jordbruksministrar sammanträdde den 7 april i Luxemburg. Ministrarna diskuterade LULUCF-förordningen ur jordbrukets synvinkel samt…

Maten är en av trygghetens grundpelare

MatNyheter

Det geopolitiska läget i Europa har förändrats på ett fundamentalt sätt i och med Rysslands…

Förskottet på det från produktionen frikopplade stödet för svin- och fjäderfähushållning och stödet för växthusproduktion höjdes

MatNyheter

Statsrådet har beslutat att förskotten på de nationella stöden för svin- och fjäderfähushållning och växthusproduktion…

Berners utredning: Primärproduktionen, industrin och handeln kan tillsammans öka livsmedelsexporten

MatNyheter

Den utredning som diskussionsforumet Gemensamt matbord beställt om hur man kan tredubbla livsmedelsexporten publicerades den…

Arovuoris utredning: Det går att finna lösningar på jordbrukets lönsamhetskris genom att se över avtalsförhållandena

MatNyheter

Agronomie- och forstdoktor Kyösti Arovuoris utredning om avtalsförhållandena inom livsmedelskedjan publicerades den 3 mars. Enligt…

Det nordliga stödet för mjölkproduktion 2021 har fastställts

MatNyheter

Statsrådet fattade i dag beslut om det slutliga beloppet av nordligt stöd för mjölkproduktionen under…

EU:s jordbruksministrar diskuterar minskning av avskogningen och den svåra situationen på jordbruksmarknaden

Trä och skogNyheter

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Bryssel den 21 februari 2022. Ministrarna diskuterar bland…

Nytt arbetsprogram ska leda till mer hållbar vattenhantering inom jord- och skogsbruket

Trä och skogNyheter

Ett arbetsprogram för vattenhanteringen inom jord- och skogsbruket ska styra vattenhanteringsåtgärderna i en riktning som…

Den utredning om livsmedelsexporten som beställts av diskussionsforumet Gemensamt matbord publiceras den 15 mars

MatNyheter

Vid sitt första möte 2022 fick livsmedelsbranschens diskussionsforum ta del av en halvtidsöversikt om utredningen…

Ny avskogningsförordning och GJP-riktlinje kan komma att begränsa åkerröjning i Finland

Trä och skogNyheter

Den 17 november 2021 lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till rättsakt med syftet att…

Sockerbetsodlingen i Finland bör tryggas också i exceptionella situationer

MatNyheter

Det ekonomiska läget inom jordbruket och den inhemska livsmedelsproduktionen har spetsats till under de senaste…

Regeringen fastställde nationella jordbruksstöd 2022

MatNyheter

Regeringen fattade i dag den 27 januari beslut om de viktigaste nationella stöden till jordbruket…