Aihesana: maatalous

Reformen av jordbrukspolitiken: Utsläppen av växthusgas minskar med cirka en miljon ton per år – en bedömning av förändringarna i miljöeffekterna av Finlands GJP-plan är färdig

MatNyheter

En bedömning av effekterna av de miljö- och klimatåtgärder som ingår i Finlands nationella GJP-plan…

En klimatsmart jordbrukare odlar hampa

Naturens tjänsterNyheter

En gröda som har flera användningsändamål och som gör jordbrukets växtföljd lönsam och minskar klimatutsläppen…

Nordiska livsmedelssystem som tema på sommarmötet som leddes av Finland

MatNyheter

Finland stod på torsdagen som ordförandeland värd för de nordiska jordbruksministrarnas möte. Det virtuella mötet…

EU:s jordbruksministrar diskuterar lösningen på reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken

MatNyheter

Europeiska unionens råd (jordbruk och fiske) sammanträder i Luxemburg den 28 – 29 juni. Jord-…

Klimatplanen för markanvändningssektorn tas fram tillsammans med intressegrupperna

Trä och skogNyheter

Den tjänstemannaarbetsgrupp som bereder markanvändningssektorns klimatplan hörde vid sitt möte i juni deltagare i de…

Vid det informella mötet mellan jordbruks- och fiskeriministrarna diskuteras hållbara livsmedelssystem och gemensam fiskeripolitik

MatNyheter

EU:s jordbruksministrar sammanträder i Lissabon i Portugal den 14–15 juni. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä…

Närmatsprogrammet har uppdaterats

MatNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har uppdaterat målen för närmatsprogrammet och utvecklingen av närmatssektorn fram till 2025.…

EU:s jordbruksministrar förhandlar om en lösning på reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken

MatNyheter

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Bryssel den 26 – 27 maj. Jord- och…

Kompensationsbidrag och förbindelser om ekologisk produktion kan sökas, miljöförbindelser förlängs med ett år på nuvarande villkor

MatNyheter

Statsrådet godkände på torsdagen flera förordningar som gäller jordbrukets miljöstöd. Ansökningsti-den för kompensationsbidrag, förbindelser som…

Anvisningarna om hälsosäker inresa för säsongarbetare inom primärproduktionen är färdiga

MatNyheter

Anvisningen till arbetsgivarna om hälsosäker inresa och karantän samt en hälsosäkerhetsplan för säsongarbetare inom primärproduktionen…

Nordligt stöd för mjölkproduktion för 2020 har fastställts

MatNyheter

Statsrådet fattade i dag beslut om det slutliga stödbeloppet för mjölkproduktionen under tiden januari–december 2020.…

HIISI-projektet: Ytterligare åtgärder behövs inom alla utsläppssektorer för att uppnå målet 2035

EnergiNyheter

Inom alla utsläppssektorer behövs ytterligare åtgärder för att Finland senast 2035 ska kunna uppnå det…

Regeringen siktar till att trygga inresa för arbetstagare som utför nödvändiga arbetsuppgifter med tanke på försörjningsberedskapen 2021

Naturens tjänsterNyheter

Regeringen vill trygga att den arbetskraft som utför nödvändiga arbetsuppgifter med tanke på försörjningsberedskapen får…

Nya villkor och mer finansiering för temporärt stöd till företag inom primär jordbruksproduktion

Naturens tjänsterNyheter

Statsrådet fattade vid sitt sammanträde torsdagen den 29 oktober beslut om ett förnyat temporärt stöd…