Artiklar om 11. Hållbara städer och samhällen

Mål 11. Att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

Läs mer från kestavakehitys.fi →

Läs om samtliga mål för hållbar utveckling →