Artiklar om 11. Hållbara städer och samhällen

Mål 11. Att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

Läs mer från kestavakehitys.fi →

Läs om samtliga mål för hållbar utveckling →

Tammerfors befrämjar träbyggande

ByggandeCase

Det första hedersomnämnandet ”Föregångare inom offentligt träbyggande” i vårt land beviljades Tammerfors stad i november…

Hållbara bilbatterier av träd

Trä och skogCase

Hur vore det om litiumjonbatteriernas (ackumulatorernas)  grafitkol kunde ersättas med något mera hållbart material?  Med…