Pysyvä rahoituslähde

Taaleri Bioteollisuus

Taaleri Bioteollisuus edistää vihreää siirtymää mahdollistamalla uusien bio- ja kiertotalouteen painottuvien teknologioiden markkinoillepääsyn ja skaalauksen teolliseen mittakaavaan.

Taaleri Bioteollisuus on suomalainen bioteollisuuden kehittäjä ja salkunhoitaja. Yhtiön teknisesti orientoitunut ja kyvykäs investointitiimi hallinnoi vuonna 2021 lanseerattua suljettua pääomarahastoa, joka sijoittaa kestävään ja resurssitehokkaaseen materiaalien tuotantoon teollisessa mittakaavassa. Tämän lisäksi yhtiö hallinnoi kanssasijoituksena toteutettuja mäntyöljyä käsittelevää biojalostamoa Haminassa, sekä torrefioitua biomassaa valmistavaa laitosta Joensuussa.

Taaleri Bioteollisuus on osa Taaleri-konsernia, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,5 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä.

Rahoituksen hakijat

Taaleri Bioteollisuuden sijoitusstrategian keskiössä ovat innovatiiviset teknologiat, jotka mahdollistavat neitseellisten ja fossiilisten raaka-aineiden korvaamisen teollisuudessa. Yhtiö pyrkii rahoituksen lisäksi tukemaan sijoituskohteitaan teknisissään ja kaupallisissa asioissa kokeen investointitiimin avustuksella.

Rahoitusohjelman kuvailu

Haluamme auttaa teknologiayhtiötä laajentumisessa ja tukea heitä tuotantolaitosinvestoinneissa. Investointitiimi arvioi jokaista sijoituskohdetta rahaston strategian, sekä teknis-taloudellisesta näkökulmasta. Taaleri Bioteollisuus I rahasto tekee vain kestäviä sijoituksia, esimerkiksi kohteisiin, jotka edistävät merkittävästi ilmastonmuutoksen hillitsemistä.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Iiro Tiilikainen, +358 44 491 5922, iiro.tiilikainen@taaleri.com

Analyytikko Vicktor Wahlberg +358 400 249 440, vicktor.wahlberg@taaleri.com

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse. Tiedot tallennettu viimeksi dec 29, 2023.

  • Godkända filtyper: jpg, jpeg, png, Max filstorlek: 12 MB.