bioraffinaderi

Publikation: Finland är föregångare i fråga om nya innovationer inom bioekonomin

Nya innovationer inom skogsbioekonomin presenteras i publikationen ”Wood-Based Bioeconomy Solving Global Challenges”, som är skriven…

Läs mer... ›

Råtallolja är de biobaserade produkternas guldgruva

Råtallolja är en förnybar, värdefull råvara som förvandlas till många kemiska produkter i Finland. En…

Läs mer... ›

Spinnova Oy:s träfibertrådsprojekt vann bioraffinaderitävlingen

Spinnova Oy har vunnit den internationella bioraffinaderitävlingen, som arbets- och näringsministeriet arrangerat, med sin nya…

Läs mer... ›

Planeringstävling sätter fart på uppkomsten av nya bioraffinaderier

Arbets- och näringsministeriet ordnar en internationell planeringstävling för att snabba upp kommersialiseringen av innovationer vid…

Läs mer... ›