Tagg: EU

Jord- och skogsbruksministeriet deltar i beredningen av ett projekt för skogspartnerskap

Trä och skogNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet deltar i beredningen av ett europeiskt projekt för skogspartnerskap i syfte…

EU:s miljöministrar behandlar klimatpaketet – på agendan finns utsläppshandeln, utsläppsgränserna för bilar och LULUCF-förordningen

Redaktörens valNyheter

EU:s miljö- och klimatministrar sammanträder i Luxemburg den 28 juni. Ministrarna ska fö…

Nordiska livsmedelssystem som tema på sommarmötet som leddes av Finland

MatNyheter

Finland stod på torsdagen som ordförandeland värd för de nordiska jordbruksministrarnas mö…

Ministrarna diskuterade den gröna arkitekturen i EU:s gemensamma jordbrukspolitik

MatNyheter

EU:s jordbruksministrar samlades den 26 april, under ledning av ordförandelandet Portugal, till en informell…

EU:s jordbruksministrar diskuterar den gemensamma jordbrukspolitiken och skogsstrategin

MatNyheter

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Bryssel den 22 – 23 mars. Jord- och&…

Mot ett klimatsäkert Europa – Kommissionen offentliggjorde en ny EU-strategi för anpassning till klimatförändringen

Trä och skogNyheter

Kommissionen antog den 24 februari EU:s nya strategi för anpassning till klimatförändringen…

Jordbruksministrarna eniga om EU:s djurskyddsmärkning

MatNyheter

Europeiska unionens råd (jordbruk och fiske) sammanträdde i Bryssel den 15 – 16 december för&…