Tagg: ruoka

Jord- och skogsbruksministeriet finansierar utveckling av mer klimatsmart utfodring av nötkreatur

MatNyheter

I ett projekt som leds av Naturresursinstitutet granskas frågor kring ibruktagandet av en fodertillsats som…

Programmet för klimatvänlig mat är samtidigt ett program för vattendragsvänlig mat

MatNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet håller på att bereda ett program för klimatvänlig mat, som samlar åtgärder…

Parlamentarisk grupp för bedömning av jordbrukets resultat- och utvecklingsutsikter har tillsatts

MatNyheter

I syfte att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar och den finländska matproduktionen i en föränderlig omvärld har…

Finska ägg och äggprodukter fick tillstånd för export till Sydkorea

MatNyheter

Sydkorea har godkänt att finska ägg och äggprodukter exporteras till den sydkoreanska marknaden. Sydkorea meddelade…

Kanslichef Jaana Husu-Kallio besöker Sydkorea

Nyheter

Jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio besöker Sydkorea den 6-9 juni 2022. Syftet med resan…

Kol-europrogrammet fastställer åtgärder för att nå målet för minskning av utsläpp från jordbruket

MatNyheter

Jordbrukarna bör i förhållande till tidigare verksamhetssätt ha en tydlig möjlighet att uppnå bättre produktivitet…

LULUCF-förordningens jordbruksaspekter och livsmedelstrygghet diskuterades i jordbruks- och fiskerådet

MatNyheter

EU:s jordbruksministrar sammanträdde den 7 april i Luxemburg. Ministrarna diskuterade LULUCF-förordningen ur jordbrukets synvinkel samt…

Maten är en av trygghetens grundpelare

MatNyheter

Det geopolitiska läget i Europa har förändrats på ett fundamentalt sätt i och med Rysslands…

Förskottet på det från produktionen frikopplade stödet för svin- och fjäderfähushållning och stödet för växthusproduktion höjdes

MatNyheter

Statsrådet har beslutat att förskotten på de nationella stöden för svin- och fjäderfähushållning och växthusproduktion…

Berners utredning: Primärproduktionen, industrin och handeln kan tillsammans öka livsmedelsexporten

MatNyheter

Den utredning som diskussionsforumet Gemensamt matbord beställt om hur man kan tredubbla livsmedelsexporten publicerades den…

En säkerhetskopia av den nordiska potatissamlingen har flyttats till Finland

MatNyheter

Nordiskt Genresurscenter (NordGen) har ingått ett avtal med Centralen för utsädespotatis om att en säkerhetskopia…

Arovuoris utredning: Det går att finna lösningar på jordbrukets lönsamhetskris genom att se över avtalsförhållandena

MatNyheter

Agronomie- och forstdoktor Kyösti Arovuoris utredning om avtalsförhållandena inom livsmedelskedjan publicerades den 3 mars. Enligt…

Det nordliga stödet för mjölkproduktion 2021 har fastställts

MatNyheter

Statsrådet fattade i dag beslut om det slutliga beloppet av nordligt stöd för mjölkproduktionen under…

Ansvarsfullt producerad skolmat av inhemska råvaror

MatNyheter

Hurdan mat serveras i skolorna där du bor? Flera olika krav på ansvarsfullt producerad skolmat…

Den utredning om livsmedelsexporten som beställts av diskussionsforumet Gemensamt matbord publiceras den 15 mars

MatNyheter

Vid sitt första möte 2022 fick livsmedelsbranschens diskussionsforum ta del av en halvtidsöversikt om utredningen…

Kommissionen har fattat ett nytt stödbeslut – det nordliga stödet fortsätter stabilt under de kommande åren

Nyheter

Europeiska kommissionens beslut om Finlands nordliga stöd 2022–2027 träder i kraft den 1 januari 2022.…