Aihesana: ruoka

Mångsidigt om bärkraft inom matkedjan– seminariet i Mariehamn 8. oktober

MatNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet finansierade seminariet Bärkraftigt från jord till bord som hör till Finlands program…

Nordiska livsmedelssystem som tema på sommarmötet som leddes av Finland

MatNyheter

Finland stod på torsdagen som ordförandeland värd för de nordiska jordbruksministrarnas möte. Det virtuella mötet…

Programmet för klimatvänlig mat, som syftar till en hållbar livsmedelskonsumtion, sänds på remiss

MatNyheter

Målet med programmet för klimatvänlig mat är att stödja samhällets omställning till ett klimatsäkert livsmedelssystem…

Närmatsprogrammet har uppdaterats

MatNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har uppdaterat målen för närmatsprogrammet och utvecklingen av närmatssektorn fram till 2025.…

Anvisningarna om hälsosäker inresa för säsongarbetare inom primärproduktionen är färdiga

MatNyheter

Anvisningen till arbetsgivarna om hälsosäker inresa och karantän samt en hälsosäkerhetsplan för säsongarbetare inom primärproduktionen…

Det temporära stödet till landsbygdsföretag fortsätter fram till juni – övre gränsen stiger till 80 000 euro

MatNyheter

Systemet med det temporära stödet till landsbygdsföretag fortsätter fram till juni 2021. Den nedre gränsen…

I Österbotten görs hundarnas torrfoder med minimalt spår av koltassavtryck

MatCase

Som enda finländska företag som producerar torrfoder för hundar, har Dagsmark Petfood sänkt ”koltass”avtrycken i…

Närodlade svampar växer i kaffesumpen

MatCase

Vi kan alla med våra val påverka matens ekologiska fotspår. Närodlade svampar är läckra, näringsrika…