Tagg: vatten

Förbättring av driftssäkerheten och cybersäkerheten hos vattentjänsterna beviljades understöd för 2,23 miljoner euro

Fiskar och vattenNyheter

De 51 projekt som beviljas understöd främjar förutom cybersäkerheten inom vattenförsö…

Färdplanen för avrinningsområdesplanering inriktad på en hållbar vattenhantering

Fiskar och vattenNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet publicerade en färdplan som sträcker sig fram…

Självförsörjande primärproduktion och grön omställning skapar ett samhälle med övergripande säkerhet – jord- och skogsbruksministeriets tjänstemän presenterar sina förslag till det kommande regeringsprogrammet

MatNyheter

Ren mat och rent vatten hör i framtiden till det mest livsviktiga kapitalet fö…

Finland har en viktig roll i FN:s vattenkonferens – världens länder samlas efter en paus på 46 år

Fiskar och vattenNyheter

Efter en paus på 46 år ordnas FN:s vattenkonferens igen den 22–24 mars i New…

Ny strategi för vattenhushållningen har publicerats – visionen är rent vatten, säkerhet och välfärd

Fiskar och vattenNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har publicerat en ny strategi för vattenhushållningen. Den ger riktlinjerna…

Finland har undertecknat en deklaration om hållbar och rättvis vattenförbrukning

Fiskar och vattenNyheter

Finland undertecknade i dag på klimatmötet i Glasgow deklarationen Fair Water Footprints som är…

Vision och genomförandeprogram för nationell vattentjänstreform på remiss

Fiskar och vattenNyheter

År 2021 startar arbetet med en nationell reform av vattentjänsterna. Jord- och skogsbruksministeriet har sä…