vesi @sv

Närmare en miljon euro för digitala lösningar inom blå bioekonomi

Jord- och skogsbruksministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax bidrar till digitala lösningar…

Läs mer... ›

Minister Leppä på Team Finland-resa till Sydafrika

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä reser till Sydafrika med Team Finland-delegationen den 17 – 21…

Läs mer... ›

Ansökan om finansiering för projekt som rör blå bioekonomi öppen – Finansiering för vattenturism, internationalisering av vattensektorn och hållbart tillvaratagande av näringsämnen och energi

Jord- och skogsbruksministeriet söker aktörer för att genomföra projekt inom blå bioekonomi. Regeringens spetsprojektfinansiering beviljas…

Läs mer... ›