Tagg: vesi @sv

Ny strategi för vattenhushållningen har publicerats – visionen är rent vatten, säkerhet och välfärd

Fiskar och vattenNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har publicerat en ny strategi för vattenhushållningen. Den ger riktlinjerna för resultatstyrningen,…

Finland har undertecknat en deklaration om hållbar och rättvis vattenförbrukning

Fiskar och vattenNyheter

Finland undertecknade i dag på klimatmötet i Glasgow deklarationen Fair Water Footprints som är det…

Vision och genomförandeprogram för nationell vattentjänstreform på remiss

Fiskar och vattenNyheter

År 2021 startar arbetet med en nationell reform av vattentjänsterna. Jord- och skogsbruksministeriet har sänt…

Närmare en miljon euro för digitala lösningar inom blå bioekonomi

Fiskar och vattenNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax bidrar till digitala lösningar…

Sammandrag av skärgårds- och insjöturismens bästa turistprodukter

Finland utvecklarCase
Helsinki Allas Sea Pool.

Skärgårdsdelegationen sammanställde 80 exempel på produkter och bra verksamhetsmodeller för skärgårds- kust- och insjöturism. Arbetet…

Minister Leppä på Team Finland-resa till Sydafrika

Finland utvecklarNyheter

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä reser till Sydafrika med Team Finland-delegationen den 17 – 21…

Ansökan om finansiering för projekt som rör blå bioekonomi öppen – Finansiering för vattenturism, internationalisering av vattensektorn och hållbart tillvaratagande av näringsämnen och energi

Fiskar och vattenNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet söker aktörer för att genomföra projekt inom blå bioekonomi. Regeringens spetsprojektfinansiering beviljas…