Finland utvecklar

Med bioekonomi avses en ekonomi som utnyttjar biologiska naturresurser för att skapa näring, energi, produkter och tjänster. Utmärkande för den är användningen av miljöskonande, ren teknik samt en effektiv återvinning av material. Med hjälp av bioekonomin är det möjligt att minska beroendet av fossila råvaror, förhindra utarmningen av ekosystemen samt att främja ekonomisk utveckling och skapa nya arbetstillfällen. Bioekonomi är nästa våg i ekonomin.

Finland har beslutat att satsa avsevärt på främjande av bioekonomin. Målen ingår i Finlands bioekonomiska strategi, där de fyra prioriteringarna är följande:

  • det skapas en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för bioekonomisk tillväxt
  • inom bioekonomin skapas ny affärsverksamhet med hjälp av riskfinansiering, djärva försök och branschövergripande verksamhet
  • bioekonomins kunskapsbas förnyas genom att utbildningen och forskningsverksamheten utvecklas
  • tillgången till biomassor, deras råvarumarknaders funktionalitet och hållbara nyttjande säkras.

På sidorna ”Finland utvecklar” hittar du information om de nationella utvecklingsåtgärderna och experttjänsterna inom bioekonomin.

...

Finland utvecklar

Case

Forskningsprojekt: Algproduktion från avfallsströmmar för en fossilfri framtid

Alger anses vara tredje generationens biobränsle, samtidigt som en mängd olika högvärdiga produkter kan framställas av biomassan. Det…

Läs mer...

Finland utvecklar

Case

Forskningsprojekt: Granens cellvävnadskultur – framtidens plantproduktion

Träd är en av Finlands viktigaste råvaror för bioekonomin. Enligt forskningen kommer förbrukningen av träd i industrin att…

Läs mer...

Finland utvecklar

Case

Knappa resurser klokt i bruk – från reglering till främjande av bioekonomi

Den hållbara bioekonomins tillväxt kan stödas mycket med förändringar i den nationella lagstiftningen. Många sektorer inom bioekonomin kan…

Läs mer...

Finland utvecklar

Case

Från skog till pionjärskap inom bioekonomin – Slutrapport från det strategiska programmet för skogsbranschen

Strategiska programmet för skogsbranschen bidrog som ett av sista regeringens spetsprojekt till regeringsprogrammets insatsområde för stärkande av en…

Läs mer...

Finland utvecklar

Case

Främjande av bioekonomin genom reglering – projekt

Projektet Främjande av bioekonomin genom reglering utreder lagstiftnings- och förvaltningsmässiga hinder och möjligheter för främjande av bioekonomin EU…

Läs mer...

Finland utvecklar

Case

Hållbar tillväxt genom bioekonomi

Hållbar tillväxt genom bioekonomi  Ett skogsbioekonomiskt perspektiv.

Läs mer...

Finland utvecklar

Case

Strategi: Bioekonomi är nästa våg i ekonomin

Regeringens mål är att utöka bioekonomins avkastning från nuvarande cirka 60 miljarder euro till 100 miljarder euro och…

Läs mer...

...