Artiklar om 15. Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 15. Att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald

Läs mer från kestavakehitys.fi →

Läs om samtliga mål för hållbar utveckling →