biobränslen

40 miljoner euro att sökas för stora demoprojekt för ny energiteknik

Arbets- och näringsministeriet har utlyst ansökan om investeringsstöd för stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik för…

Läs mer... ›

Biobränsle, bioplast och nanocellulosa

Man kan utvinna olja ur träd liksom ur annat organiskt material. Fossila bränslen kan ersättas…

Läs mer... ›