Tagg: bioekonomi

Sågvarornas exportpriser gynnar skogssektorns värdeökning

Case

Grunden för Finlands bioekonomi är starkt förankrad i skogarna. Senaste år växte skogsbranschens andel till…

Olika länders strategier för bioekonomi är sällan likadana

Finland utvecklarBlog

Över 40 länder i Europa och på andra ställen i världen har uppgjort en strategi…

Näringsminister Lintilä besöker USA med energi och bioekonomi som tema

Finland utvecklarNyheter

Näringsminister Mika Lintilä besöker USA för första gången 15–16 november efter coronapandemin. Besöksprogrammet innehåller diskussioner…

Skog, vatten och mat diskuterades på regionalt bioekonomiskt forum i Södra Savolax

Redaktörens valNyheter

Jord- och skogsbruksministeriets och arbets- och näringsministeriets serie regionala bioekonomiska forum inleddes i september. Tisdagen…

Uppdateringen av Finlands nationella bioekonomistrategi strax klar

Trä och skogNyheter

Arbetet med att uppdatera bioekonomistrategin går framåt. Samråden med de svenskspråkiga aktörerna i Nyland, Österbotten,…

Mer inhemskt klenvirke för energianvändning – Regeringen ger ett rejält tilläggsanslag för skogsvårdsarbeten

Trä och skogNyheter

Regeringen gav i dag ut en tilläggsbudgetproposition som ökar anslaget för vård av ungskog och…

Bioekonomipanelen sammanträder för första gången: målet är att skapa hållbar tillväxt genom bioekonomi

Finland utvecklarNyheter

Finlands bioekonomiska strategi håller på att uppdateras. Syftet är att genom bioekonomi skapa nya produkter…

Det första regionala bioekonomiska forumet hölls i Mellersta Österbotten

Nyheter

Jord- och skogsbruksministeriets och arbets- och näringsministeriets första regionala bioekonomiska forum hölls i Mellersta Österbotten…

Jord- och skogsbruksministeriets strategi 2030 klar

Finland utvecklarNyheter

Jord- och skogsbruksministeriets mål är att en ansvarsfull bio- och kretsloppsekonomi år 2030 har blivit…

Det breda samarbetet i beredningsfasen ger goda förutsättningar att genomföra bioekonomistrategin

Finland utvecklarNyheter

Finlands bioekonomiska strategi har sammantaget beretts på ett lyckat sätt. Sju ministerier samt VTT och…

Inhemska biomassor till nytta med en öppen webbtjänst

Finland utvecklarCase
Peltomaisema, jossa päällä teksti Biomassa-atlas verkkopalvelu.

Data om de inhemska biomassorna har samlats i den nya Biomassa-atlas-webbtjänsten. Målsättningen med tjänsten är…

Publikation: Finland är föregångare i fråga om nya innovationer inom bioekonomin

Trä och skogNyheter

Nya innovationer inom skogsbioekonomin presenteras i publikationen ”Wood-Based Bioeconomy Solving Global Challenges”, som är skriven…