bioekonomi

Jord- och skogsbruksministeriets strategi 2030 klar

Jord- och skogsbruksministeriets mål är att en ansvarsfull bio- och kretsloppsekonomi år 2030 har blivit…

Läs mer... ›

Det breda samarbetet i beredningsfasen ger goda förutsättningar att genomföra bioekonomistrategin

Finlands bioekonomiska strategi har sammantaget beretts på ett lyckat sätt. Sju ministerier samt VTT och…

Läs mer... ›

Inhemska biomassor till nytta med en öppen webbtjänst

Data om de inhemska biomassorna har samlats i den nya Biomassa-atlas-webbtjänsten. Målsättningen med tjänsten är…

Läs mer... ›

Publikation: Finland är föregångare i fråga om nya innovationer inom bioekonomin

Nya innovationer inom skogsbioekonomin presenteras i publikationen ”Wood-Based Bioeconomy Solving Global Challenges”, som är skriven…

Läs mer... ›