Tagg: biotalous @sv

Näringsminister Lintilä besöker USA med energi och bioekonomi som tema

Finland utvecklarNyheter

Näringsminister Mika Lintilä besöker USA för första gången 15–16 november efter coronapandemin. Besöksprogrammet innehåller diskussioner…

Uppdateringen av Finlands nationella bioekonomistrategi strax klar

Trä och skogNyheter

Arbetet med att uppdatera bioekonomistrategin går framåt. Samråden med de svenskspråkiga aktörerna i Nyland, Österbotten,…

BLOOM kommunicerar bioekonomi i Europa

Nyheter
Biotalouden tuotteita

Bioekonomi och speciellt cirkulär bioekonomi är ett hett ämne i Europa. Detta var tydligt under…

Närmare en miljon euro för digitala lösningar inom blå bioekonomi

Fiskar och vattenNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax bidrar till digitala lösningar…

De bästa nordiska exemplen på bioekonomi samlas in till en katalog

Nyheter

Nordiska ministerrådet och den Nordiska bioekonomipanelen skall göra en katalog med de bästa nordiska exemplen…

Knappa resurser klokt i bruk – från reglering till främjande av bioekonomi

Finland utvecklarCase

Den hållbara bioekonomins tillväxt kan stödas mycket med förändringar i den nationella lagstiftningen. Många sektorer…

Bioekonomipanel främjar genomförandet av strategin och växelverkan inom bioekonomisektorn

Finland utvecklarNyheter

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en bioekonomipanel för att främja genomförandet av den nationella bioekonomiska…

Mycket potential i bioekonomi

Finland utvecklarNyheter

Näringsminister Olli Rehn och jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen berättade den 2 september 2015 om…

Från skog till pionjärskap inom bioekonomin – Slutrapport från det strategiska programmet för skogsbranschen

Finland utvecklarCase
Från skog till pionjärskap inom bioekonomin.

Strategiska programmet för skogsbranschen bidrog som ett av sista regeringens spetsprojekt till regeringsprogrammets insatsområde för…

Främjande av bioekonomin genom reglering – projekt

Finland utvecklarCase
A section sign on blue background. Illustrative picture.

Projektet Främjande av bioekonomin genom reglering utreder lagstiftnings- och förvaltningsmässiga hinder och möjligheter för främjande…