biotalous @sv

BLOOM kommunicerar bioekonomi i Europa

Bioekonomi och speciellt cirkulär bioekonomi är ett hett ämne i Europa. Detta var tydligt under…

Läs mer... ›

Närmare en miljon euro för digitala lösningar inom blå bioekonomi

Jord- och skogsbruksministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax bidrar till digitala lösningar…

Läs mer... ›

De bästa nordiska exemplen på bioekonomi samlas in till en katalog

Nordiska ministerrådet och den Nordiska bioekonomipanelen skall göra en katalog med de bästa nordiska exemplen…

Läs mer... ›

Knappa resurser klokt i bruk – från reglering till främjande av bioekonomi

Den hållbara bioekonomins tillväxt kan stödas mycket med förändringar i den nationella lagstiftningen. Många sektorer…

Läs mer... ›

Bioekonomipanel främjar genomförandet av strategin och växelverkan inom bioekonomisektorn

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en bioekonomipanel för att främja genomförandet av den nationella bioekonomiska…

Läs mer... ›

Mycket potential i bioekonomi

Näringsminister Olli Rehn och jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen berättade den 2 september 2015 om…

Läs mer... ›

Från skog till pionjärskap inom bioekonomin – Slutrapport från det strategiska programmet för skogsbranschen

Strategiska programmet för skogsbranschen bidrog som ett av sista regeringens spetsprojekt till regeringsprogrammets insatsområde för…

Läs mer... ›

Främjande av bioekonomin genom reglering – projekt

Projektet Främjande av bioekonomin genom reglering utreder lagstiftnings- och förvaltningsmässiga hinder och möjligheter för främjande…

Läs mer... ›