Tagg: biotalous @sv

Skogsministrarnas uttalande: För att skogsbruket ska vara hållbart i alla avseenden förutsätts att de lokala förhållandena beaktas

Trä och skogNyheter

Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah deltog i ministermötet för gruppen For Forest fö…

Jämförelsen: Bioekonomins betydelse ökar globalt

Finland utvecklarNyheter

Världsekonomins makter har tydligt aktiverat sig inom bioekonomin under de senaste åren. Sektorn tros…

Sågvarornas exportpriser gynnar skogssektorns värdeökning

Case

Grunden för Finlands bioekonomi är starkt förankrad i skogarna. Senaste år växte…

Näringsminister Lintilä besöker USA med energi och bioekonomi som tema

Finland utvecklarNyheter

Näringsminister Mika Lintilä besöker USA för första gången 15–16 november efter…

Uppdateringen av Finlands nationella bioekonomistrategi strax klar

Trä och skogNyheter

Arbetet med att uppdatera bioekonomistrategin går framåt. Samråden med de svenskspråkiga…

Minister Leppä ska ge sig ut på turné med fokus på klimatfrågor inom naturresurssektorn

Nyheter

Ministern träffar yrkespersoner och studerande inom branschen runt om i Finland. Jord- och skogsbruksminister…

BLOOM kommunicerar bioekonomi i Europa

Nyheter
Biotalouden tuotteita

Bioekonomi och speciellt cirkulär bioekonomi är ett hett ämne i Europa. Detta var tydligt…

Närmare en miljon euro för digitala lösningar inom blå bioekonomi

Fiskar och vattenNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax bidrar…

Jordbrukspolitikens framtid, EU:s bioenergistrategi och proteinsjälvförsörjning på rådets agenda

Finland utvecklarNyheter

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Bryssel den 19 februari 2018. Huvudtemat fö…

Inhemska biomassor till nytta med en öppen webbtjänst

Finland utvecklarCase
Peltomaisema, jossa päällä teksti Biomassa-atlas verkkopalvelu.

Data om de inhemska biomassorna har samlats i den nya Biomassa-atlas-webbtjänsten. Målsättningen…

De bästa nordiska exemplen på bioekonomi samlas in till en katalog

Nyheter

Nordiska ministerrådet och den Nordiska bioekonomipanelen skall göra en katalog med de bä…

Knappa resurser klokt i bruk – från reglering till främjande av bioekonomi

Finland utvecklarCase

Den hållbara bioekonomins tillväxt kan stödas mycket med förändringar i…

Bioekonomipanel främjar genomförandet av strategin och växelverkan inom bioekonomisektorn

Finland utvecklarNyheter

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en bioekonomipanel för att främja genomförandet…

Mycket potential i bioekonomi

Finland utvecklarNyheter

Näringsminister Olli Rehn och jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen berättade den 2 september 2015…

Från skog till pionjärskap inom bioekonomin – Slutrapport från det strategiska programmet för skogsbranschen

Finland utvecklarCase
Från skog till pionjärskap inom bioekonomin.

Strategiska programmet för skogsbranschen bidrog som ett av sista regeringens spetsprojekt till regeringsprogrammets insatsområ…

Främjande av bioekonomin genom reglering – projekt

Finland utvecklarCase
A section sign on blue background. Illustrative picture.

Projektet Främjande av bioekonomin genom reglering utreder lagstiftnings- och förvaltningsmässiga hinder och…