Aihesana: biotalous @sv

Nyheter

BLOOM kommunicerar bioekonomi i Europa

Bioekonomi och speciellt cirkulär bioekonomi är ett hett ämne i Europa. Detta var tydligt under…

16.08.2019

Fiskar och vattenNyheter

Närmare en miljon euro för digitala lösningar inom blå bioekonomi

Jord- och skogsbruksministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax bidrar till digitala lösningar…

13.02.2019

Nyheter

De bästa nordiska exemplen på bioekonomi samlas in till en katalog

Nordiska ministerrådet och den Nordiska bioekonomipanelen skall göra en katalog med de bästa nordiska exemplen…

11.08.2016

Finland utvecklarCase

Knappa resurser klokt i bruk – från reglering till främjande av bioekonomi

Den hållbara bioekonomins tillväxt kan stödas mycket med förändringar i den nationella lagstiftningen. Många sektorer…

29.01.2016

Finland utvecklarNyheter

Bioekonomipanel främjar genomförandet av strategin och växelverkan inom bioekonomisektorn

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en bioekonomipanel för att främja genomförandet av den nationella bioekonomiska…

11.11.2015

Finland utvecklarNyheter

Mycket potential i bioekonomi

Näringsminister Olli Rehn och jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen berättade den 2 september 2015 om…

02.09.2015

Finland utvecklarCase

Från skog till pionjärskap inom bioekonomin – Slutrapport från det strategiska programmet för skogsbranschen

Strategiska programmet för skogsbranschen bidrog som ett av sista regeringens spetsprojekt till regeringsprogrammets insatsområde för…

02.09.2015

Finland utvecklarCase

Främjande av bioekonomin genom reglering – projekt

Projektet Främjande av bioekonomin genom reglering utreder lagstiftnings- och förvaltningsmässiga hinder och möjligheter för främjande…

06.02.2015