circulär ekonomi @sv

Smart teknik effektiverar vertikal odling i växthuset i Robbes lilla trädgård

Robbes lilla trädgård är en finländsk  banbrytare som nyttjar smart teknik i växthus och vid…

Läs mer... ›

Spetsprojekt – Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts

Att effektivt tillvarata de sidoströmmar som uppkommer vid livsmedelsproduktion är en väsentlig del av bio-…

Läs mer... ›

Framtidens fisk växer ekologiskt inomhus

Miljövänlig fiskuppfödning som bygger på modern vattencirkulationsteknik kan vara följande finländska framgångsprodukt i världen. Saimaan…

Läs mer... ›

Neste och IKEA samarbetar i produktion av förnybar bioplast

Neste och IKEA har förenat sina krafter med mål att bli ledande aktörer inom förnybara…

Läs mer... ›

Avfall till energi – med biogas mot cirkulär ekonomi

Vad tycker du, om också av ditt avfall kunde göras miljövänlig och utsläppsfri energi. Sådant…

Läs mer... ›