Tagg: EU

Jordbruksministrarna positiva till EU-initiativ för livsmedelskedjan

MatNyheter

EU:s jordbruksministrar sammanträdde i Luxemburg den 29 april. Under mötet sökte ministrarna…

Sexton EU-medlemsstater under ledning av Finland: En hållbar bioekonomi bör stå i centrum för nästa kommissions arbetsprogram

Redaktörens valNyheter

For Forest -gruppen har gett ett gemensamt uttalande där det konstateras att bioekonomin bö…

Jordbruksministrarna gav sitt stöd till den första delen av kommissionens åtgärdspaket – arbetet för att minska jordbrukarnas börda fortsätter

MatNyheter

EU:s jordbruksministrar samlades till möte i rådet för jordbruk och fiske…

Jordbrukskrisen diskuterades i rådet för jordbruk och fiske – medlemsstaterna eniga om att förbättra jordbrukarnas situation

MatNyheter

EU:s råd för jordbruk och fiske sammanträdde för att diskutera…

Statsrådet beslutade om ansökan om vissa ersättningar till jordbruket 2024

MatNyheter

Statsrådet godkände en förordning som utfärdas årligen och som bland annat…

Genomförandet av det första året av EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2023–2027 har börjat bra

MatNyheter

Det första året av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) 2023–2027 närmar sig sitt slut.…

Kommissionen har lagt fram ett förslag om skogsövervakning

Nyheter

Den 22 november lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till förordning om skogsövervakning.…

RED III-direktivet om förnybar energi träder i kraft i november – arbetsgrupp ska utreda behoven att ändra lagstiftningen om bioenergins hållbarhet

EnergiNyheter

RED III-direktivet publicerades denna vecka i EU:s officiella tidning. Direktivet träder i kraft…

Rådet beslutade om fiskemöjligheterna i Östersjön 2024, strömmings- och laxfisket fortsätter som normalt med rimliga kvoter

Fiskar och vattenNyheter

Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske enades under tisdagen om Östersjöns…

Riktlinjer för naturnära skogsvård samlar metoder för att stärka mångfalden

Trä och skogNyheter

I somras publicerade Europeiska kommissionen riktlinjer för naturnära skogsvård. I jord- och…

Regeringen föreslår ökad öppenhet om stora företags och börsbolags hållbarhetskonsekvenser

Redaktörens valNyheter

Regeringen lämnade till riksdagen sin proposition med förslag till ändring av bokföringslagen…

Skogsministrarnas uttalande: För att skogsbruket ska vara hållbart i alla avseenden förutsätts att de lokala förhållandena beaktas

Trä och skogNyheter

Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah deltog i ministermötet för gruppen For Forest fö…

Europeiska ekodagen firas för andra gången

MatNyheter

Europeiska unionens dag för ekologisk produktion firas på många sätt i EU…