Tagg: fiskeri

Statsrådet godkände Finlands program för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden och en ny vattenbruksstrategi

Fiskar och vattenNyheter

Torsdagen den 17 februari godkände statsrådet Finlands program för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF)…

Understöd för projekt som främjar fiskerihushållningen

Fiskar och vattenNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar specialunderstöd för projekt som främjar fiskerihushållningen. Ansökningstiden är 3.1.–31.1.2022. Understöd kan…

Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens handlingsplan för Finland och vattenbruksstrategi på remiss

Nyheter

Jord- och skogsbruksministeriet tar emot utlåtanden om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens handlingsplan för Finland,…

Rådet för jordbruk och fiske beslutade om fiskemöjligheterna och antog slutsatser om beredskapsplanen för livsmedelsförsörjning och livsmedelstrygghet under kriser

Fiskar och vattenNyheter

EU:s jordbruks- och fiskeministrar sammanträdde i Bryssel den 12 och 13 december. Ministrarna antog rådets…

EU:s jordbruksministrar diskuterar lösningen på reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken

MatNyheter

Europeiska unionens råd (jordbruk och fiske) sammanträder i Luxemburg den 28 – 29 juni. Jord-…

Jordbruksministrarna diskuterade överenskommelsen om den gemensamma jordbrukspolitiken

Redaktörens valNyheter

Rådet för jordbruk och fiske sammanträdde i Bryssel den 22 – 23 mars. Den längsta…

Arbetsgruppen föreslår nya åtgärder för att skydda saimenvikaren

Fiskar och vattenNyheter

Arbetsgruppen Saimenvikaren och fisket har tagit fram en rapport om åtgärder som hindrar saimenvikaren från…

Jordbruksministrarna eniga om EU:s djurskyddsmärkning

MatNyheter

Europeiska unionens råd (jordbruk och fiske) sammanträdde i Bryssel den 15 – 16 december för…

Fiskebegränsningarna som skyddar saimenvikaren får bred acceptans

Fiskar och vattenNyheter

Invånarna och fritidsfiskarna i Saimenområdet är positiva till att saimenvikaren skyddas och att fisket är…

Programmet för främjande av inhemsk fisk på remiss – målet är att fördubbla användningen av inhemsk fisk

Fiskar och vattenNyheter

Målet för programmet är att finländarna år 2027 ska äta fisk enligt näringsrekommendationerna, det vill…

Ändringar i det temporära coronastödet till företag inom fiskerisektorn – ansökningsomgången börjar den 14 oktober 2020

Fiskar och vattenNyheter

Statsrådet godkände den 1 oktober 2020 en ändring av förordningen om temporärt coronastöd till företag…

E-tjänsten Oma kala diskuterades på ett möte för intressegrupper

Nyheter

Jord- och skogsbruksministeriet och Naturresursinstitutet ordnade den 24 september 2020 ett informationsmöte för intressegrupper kring…

Nedmonteringen av småvattenkraftverket i Louhikoski ger insjööringen fri passage till Saramojokivattendrag

Fiskar och vattenNyheter

Staten deltar i nedmonteringen av kraftverket i Saramojoki i Nurmes där det gamla småvattenverket rivs…

Begäran om utlåtande om ändring av statsrådets förordning om temporärt understöd till fiskeriföretag

Fiskar och vattenNyheter

Statsrådet godkände den 14 maj en förordning om temporärt krisstöd för fiskerinäringen. Jord- och skogsbruksministeriet…

Braxen köttfärs SÄRVIN är matbordets nyhet, som räddar vattendragen

Fiskar och vattenCase
Plate with potatoes, vegetables and Särvin fishballs.

Är också du trött på att äta bara den där samma svin-nöt-köttfärsen eller honungsmarinerade broilerfiléer?…

Ödemarksbruk har enligt undersökningen betydande ekonomiska effekter i Finland

Finland utvecklarNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet ordnade torsdagen den 24 maj 2018 ett seminarium under rubriken Ödemarksbruk som…