Tagg: fiskeri

Det föreslås att yrkeshögskoleutbildningen inom fiskerisektorn inleds på nytt

Fiskar och vattenNyheter

I en utredning föreslås flera åtgärder för att lösa bristen…

Jord- och skogsbruksministeriet begär utlåtanden om åtgärdsförslag som gäller försörjningsberedskapen inom fiskerinäringen

Fiskar och vattenNyheter

Naturresursinstitutet har gjort en utredning om försörjningsberedskapen inom fiskerinäringen. Jord- och skogsbruksministeriet…

Nytt program för utveckling av fisketurismen

Fiskar och vattenNyheter

Målet för fisketurismens utveckling är ambitiöst: enligt visionen i det nya utvecklingsprogrammet…

För första gången fredas strömmingen under lektiden – målet är större årsklasser

Fiskar och vattenNyheter

Statsrådet utfärdade i går en förordning med närmare bestämmelser…

Ersättningen för ekonomiska förluster till kommersiella fiskare i Saimen ändras

Fiskar och vattenNyheter

De ekonomiska förluster som skyddet av saimenvikaren orsakar för kommersiella fiskare ersätts…

Regleringen av laxfisket i Bottniska viken ska säkerställa ett hållbart fiske

Fiskar och vattenNyheter

I enlighet med riksdagens riktlinjer har jord- och skogsbruksministeriet  på basis av internationella havsforskningsrådets (…

Ny fiskestadga för Tana älv undertecknades – regleringsåtgärderna ska effektivt stärka laxbestånden

Fiskar och vattenNyheter

Fiskestadgan för Tana älv för de kommande åren är ett steg närmare…

Fisketurismen i Finland ska ges ett lyft genom kvalitet och mångsidighet – arbetsgrupp överlämnade utvecklingsprogram till minister Kurvinen

Fiskar och vattenNyheter

För att främja fisketurismen föreslås ett ambitiöst program: visionen är…

Fiskevårdsavgifterna för 2023–2027 har fastställts

Fiskar och vattenNyheter

Den 17 november 2022 utfärdade statsrådet en förordning om fiskevårdsavgifternas storlek 2023–2027. Fiskevårdsavgiften…

Fem miljoner euro i stöd till företag inom fiskerinäringen

Fiskar och vattenNyheter

Den 29 september 2022 utfärdade statsrådet en förordning där det föreskrivs om…

Det behövs mer exakt information om fiskresurserna – ändringar i lagen om fiske föreslås

Fiskar och vattenNyheter

Vid regleringen av fisket och förvaltningen av fiskbestånden behövs exakt information om…

Statsrådet godkände Finlands program för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden och en ny vattenbruksstrategi

Fiskar och vattenNyheter

Torsdagen den 17 februari godkände statsrådet Finlands program för Europeiska havs-, fiskeri- och…

Understöd för projekt som främjar fiskerihushållningen

Fiskar och vattenNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar specialunderstöd för projekt som främjar fiskerihushållningen. Ansö…

Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens handlingsplan för Finland och vattenbruksstrategi på remiss

Nyheter

Jord- och skogsbruksministeriet tar emot utlåtanden om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens handlingsplan fö…

Rådet för jordbruk och fiske beslutade om fiskemöjligheterna och antog slutsatser om beredskapsplanen för livsmedelsförsörjning och livsmedelstrygghet under kriser

Fiskar och vattenNyheter

EU:s jordbruks- och fiskeministrar sammanträdde i Bryssel den 12 och 13 december. Ministrarna antog rå…

EU:s jordbruksministrar diskuterar lösningen på reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken

MatNyheter

Europeiska unionens råd (jordbruk och fiske) sammanträder i Luxemburg den 28 – 29 juni. Jord-…