Aihesana: fiskeri

EU:s jordbruksministrar diskuterar lösningen på reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken

MatNyheter

Europeiska unionens råd (jordbruk och fiske) sammanträder i Luxemburg den 28 – 29 juni. Jord-…

Jordbruksministrarna diskuterade överenskommelsen om den gemensamma jordbrukspolitiken

Redaktörens valNyheter

Rådet för jordbruk och fiske sammanträdde i Bryssel den 22 – 23 mars. Den längsta…

Arbetsgruppen föreslår nya åtgärder för att skydda saimenvikaren

Fiskar och vattenNyheter

Arbetsgruppen Saimenvikaren och fisket har tagit fram en rapport om åtgärder som hindrar saimenvikaren från…

Jordbruksministrarna eniga om EU:s djurskyddsmärkning

MatNyheter

Europeiska unionens råd (jordbruk och fiske) sammanträdde i Bryssel den 15 – 16 december för…

Fiskebegränsningarna som skyddar saimenvikaren får bred acceptans

Fiskar och vattenNyheter

Invånarna och fritidsfiskarna i Saimenområdet är positiva till att saimenvikaren skyddas och att fisket är…

Programmet för främjande av inhemsk fisk på remiss – målet är att fördubbla användningen av inhemsk fisk

Fiskar och vattenNyheter

Målet för programmet är att finländarna år 2027 ska äta fisk enligt näringsrekommendationerna, det vill…

Ändringar i det temporära coronastödet till företag inom fiskerisektorn – ansökningsomgången börjar den 14 oktober 2020

Fiskar och vattenNyheter

Statsrådet godkände den 1 oktober 2020 en ändring av förordningen om temporärt coronastöd till företag…

E-tjänsten Oma kala diskuterades på ett möte för intressegrupper

Nyheter

Jord- och skogsbruksministeriet och Naturresursinstitutet ordnade den 24 september 2020 ett informationsmöte för intressegrupper kring…

Nedmonteringen av småvattenkraftverket i Louhikoski ger insjööringen fri passage till Saramojokivattendrag

Fiskar och vattenNyheter

Staten deltar i nedmonteringen av kraftverket i Saramojoki i Nurmes där det gamla småvattenverket rivs…

Begäran om utlåtande om ändring av statsrådets förordning om temporärt understöd till fiskeriföretag

Fiskar och vattenNyheter

Statsrådet godkände den 14 maj en förordning om temporärt krisstöd för fiskerinäringen. Jord- och skogsbruksministeriet…

Braxen köttfärs SÄRVIN är matbordets nyhet, som räddar vattendragen

Fiskar och vattenCase

Är också du trött på att äta bara den där samma svin-nöt-köttfärsen eller honungsmarinerade broilerfiléer?…

Ödemarksbruk har enligt undersökningen betydande ekonomiska effekter i Finland

Finland utvecklarNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet ordnade torsdagen den 24 maj 2018 ett seminarium under rubriken Ödemarksbruk som…

Framtidens fisk växer ekologiskt inomhus

Fiskar och vattenCase

Miljövänlig fiskuppfödning som bygger på modern vattencirkulationsteknik kan vara följande finländska framgångsprodukt i världen. Saimaan…

Fisketurismen ger rekreation och arbetsplatser

Fiskar och vattenCase

Fisketurismen har gamla, redan över 150-åriga traditioner. Den har på 2000-talet blivit en snabbt växande…