Tagg: kalatalous

Fem miljoner euro i stöd till företag inom fiskerinäringen

Fiskar och vattenNyheter

Den 29 september 2022 utfärdade statsrådet en förordning där det föreskrivs om stöd som ska…

Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens handlingsplan för Finland och vattenbruksstrategi på remiss

Nyheter

Jord- och skogsbruksministeriet tar emot utlåtanden om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens handlingsplan för Finland,…

Programmet för främjande av inhemsk fisk på remiss – målet är att fördubbla användningen av inhemsk fisk

Fiskar och vattenNyheter

Målet för programmet är att finländarna år 2027 ska äta fisk enligt näringsrekommendationerna, det vill…

Ändringar i det temporära coronastödet till företag inom fiskerisektorn – ansökningsomgången börjar den 14 oktober 2020

Fiskar och vattenNyheter

Statsrådet godkände den 1 oktober 2020 en ändring av förordningen om temporärt coronastöd till företag…

Begäran om utlåtande om ändring av statsrådets förordning om temporärt understöd till fiskeriföretag

Fiskar och vattenNyheter

Statsrådet godkände den 14 maj en förordning om temporärt krisstöd för fiskerinäringen. Jord- och skogsbruksministeriet…

Jord- och skogsbruksministeriets budgetförslag 2020: Konkurrenskraftiga livsmedel och hållbar användning av naturresurser

Finland utvecklarNyheter

Insatsområdena i jord- och skogsbruksministeriets verksamhet 2020 är konkurrenskraftigare jordbruk och livsmedelsekonomi samt hållbar användning…

Bioekonomin i dag och i morgon – Vandringsfiskarna

Fiskar och vattenVideo

Vandringsfiskarna är en del av våra fiskresurser och en del av fiskenäringen. Fiskenäringen ingår i…

Finland driver frågan om mindre fiskekvoter för Östersjölax

Finland utvecklarNyheter

EU-rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Luxemburg måndagen den 15 oktober 2018 för att…

Avloppsvatten blir dricksvatten och alger blir energi – forsknings- och kompetensagendan för den blå bioekonomin på remiss

Nyheter

Avloppsvatten renas till dricksvatten, trendmat av mörtfisk, fiskrester blir näringstillskott, energi ur alger. Inget struntprat…

Framtidens fisk växer ekologiskt inomhus

Fiskar och vattenCase
Fish in a tank.

Miljövänlig fiskuppfödning som bygger på modern vattencirkulationsteknik kan vara följande finländska framgångsprodukt i världen. Saimaan…