Tagg: lantbruk

Finlands färdigställda CAP-plan har lämnats till Europeiska kommissionen

MatNyheter

Finlands färdigställda CAP-plan lämnades till Europeiska kommissionen den 20 juli 2022. CAP-planen och svaren på…

Kunskap och verktyg för att stödja utvecklandet av frivillig klimatkompensation tas fram inom klimatåtgärdspaketet Fånga kolet

Trä och skogNyheter

Strävan efter klimatneutralitet har ökat både utbud och efterfrågan på frivillig utsläppskompensation. Praxis på den…

Utredning om att påskynda investeringar i gårdsbaserad biogasproduktion blev klar

MatNyheter

Gårdsbaserade biogasanläggningar bör ses som en övergripande investering, där de många fördelarna av anläggningen betraktas…

Regeringen fastställde nationella jordbruksstöd 2022

MatNyheter

Regeringen fattade i dag den 27 januari beslut om de viktigaste nationella stöden till jordbruket…

Kommissionen har fattat ett nytt stödbeslut – det nordliga stödet fortsätter stabilt under de kommande åren

Nyheter

Europeiska kommissionens beslut om Finlands nordliga stöd 2022–2027 träder i kraft den 1 januari 2022.…

En klimatsmart jordbrukare odlar hampa

Naturens tjänsterNyheter

En gröda som har flera användningsändamål och som gör jordbrukets växtföljd lönsam och minskar klimatutsläppen…

Klimatplanen för markanvändningssektorn tas fram tillsammans med intressegrupperna

Trä och skogNyheter

Den tjänstemannaarbetsgrupp som bereder markanvändningssektorns klimatplan hörde vid sitt möte i juni deltagare i de…

Närmatsprogrammet har uppdaterats

MatNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har uppdaterat målen för närmatsprogrammet och utvecklingen av närmatssektorn fram till 2025.…

EU:s jordbruksministrar förhandlar om en lösning på reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken

MatNyheter

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Bryssel den 26 – 27 maj. Jord- och…

Praktiska utvecklingsåtgärder hjälper att nå målen för klimatsäker markanvändning

Redaktörens valNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har beviljat finansiering för 38 Fånga kolet-utvecklingsprojekt som ingår i klimatåtgärdshelheten för…

Anvisningarna om hälsosäker inresa för säsongarbetare inom primärproduktionen är färdiga

MatNyheter

Anvisningen till arbetsgivarna om hälsosäker inresa och karantän samt en hälsosäkerhetsplan för säsongarbetare inom primärproduktionen…

Nordligt stöd för mjölkproduktion för 2020 har fastställts

MatNyheter

Statsrådet fattade i dag beslut om det slutliga stödbeloppet för mjölkproduktionen under tiden januari–december 2020.…

HIISI-projektet: Ytterligare åtgärder behövs inom alla utsläppssektorer för att uppnå målet 2035

EnergiNyheter

Inom alla utsläppssektorer behövs ytterligare åtgärder för att Finland senast 2035 ska kunna uppnå det…

Ansökan om finansiering för att utveckla klimatsäkert jord- och skogsbruk och annan markanvändning – varierande projekt efterlyses

Redaktörens valNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har inlett en ansökningsomgång för att finansiera praktiknära utvecklingsprojekt som baserar sig…

Jordbruksutredningens fortsatta åtgärder till regeringen för behandling

MatNyheter

Utredningen om jordbrukets lönsamhet är klar. Utredaren Reijo Karhinen överlämnade en rapport om jordbrukets lönsamhet…