Aihesana: lantbruk

En klimatsmart jordbrukare odlar hampa

Naturens tjänsterNyheter

En gröda som har flera användningsändamål och som gör jordbrukets växtföljd lönsam och minskar klimatutsläppen…

Klimatplanen för markanvändningssektorn tas fram tillsammans med intressegrupperna

Trä och skogNyheter

Den tjänstemannaarbetsgrupp som bereder markanvändningssektorns klimatplan hörde vid sitt möte i juni deltagare i de…

Närmatsprogrammet har uppdaterats

MatNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har uppdaterat målen för närmatsprogrammet och utvecklingen av närmatssektorn fram till 2025.…

EU:s jordbruksministrar förhandlar om en lösning på reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken

MatNyheter

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Bryssel den 26 – 27 maj. Jord- och…

Praktiska utvecklingsåtgärder hjälper att nå målen för klimatsäker markanvändning

Redaktörens valNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har beviljat finansiering för 38 Fånga kolet-utvecklingsprojekt som ingår i klimatåtgärdshelheten för…

Anvisningarna om hälsosäker inresa för säsongarbetare inom primärproduktionen är färdiga

MatNyheter

Anvisningen till arbetsgivarna om hälsosäker inresa och karantän samt en hälsosäkerhetsplan för säsongarbetare inom primärproduktionen…

Nordligt stöd för mjölkproduktion för 2020 har fastställts

MatNyheter

Statsrådet fattade i dag beslut om det slutliga stödbeloppet för mjölkproduktionen under tiden januari–december 2020.…

HIISI-projektet: Ytterligare åtgärder behövs inom alla utsläppssektorer för att uppnå målet 2035

EnergiNyheter

Inom alla utsläppssektorer behövs ytterligare åtgärder för att Finland senast 2035 ska kunna uppnå det…

Ansökan om finansiering för att utveckla klimatsäkert jord- och skogsbruk och annan markanvändning – varierande projekt efterlyses

Redaktörens valNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har inlett en ansökningsomgång för att finansiera praktiknära utvecklingsprojekt som baserar sig…

Jordbruksutredningens fortsatta åtgärder till regeringen för behandling

MatNyheter

Utredningen om jordbrukets lönsamhet är klar. Utredaren Reijo Karhinen överlämnade en rapport om jordbrukets lönsamhet…