Tagg: lantbruk

De slutliga stödnivåerna för EU:s direktstöd 2023 har fastställts

MatNyheter

Statsrådet fastställde idag de slutliga enhetsnivåerna för 2023 för EU:s…

Jordbruksministrarna gav sitt stöd till en utvidgad ursprungsmärkning av livsmedel

MatNyheter

EU:s jordbruksministrar sammanträdde i Bryssel den 27 maj 2024. Ministrarna diskuterade bland annat beredskapen infö…

Statsrådet beslutade om ansökan om vissa ersättningar till jordbruket 2024

MatNyheter

Statsrådet godkände en förordning som utfärdas årligen och som bland annat…

Djurtätheten för alla kycklingar i Finland ska ligga på nivån i EU:s förordning om ekologisk produktion

MatNyheter

Statsrådets förordning om skydd av höns ändras så att djurtätheten fö…

Gårdsbrukets utvecklingsfond finansierar 15 nya nationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom jordbruk och livsmedelsekonomi 2024

MatNyheter

Gårdsbrukets utvecklingsfond finansierar i år 15 nya nationella forsknings-, utvecklings- och utredningsprojekt inom jordbruk och&…

Jordbrukarna har genomfört miljö- och klimatåtgärder väl

MatNyheter

Under det första året av genomförandet CAP-planen ansöktes finansiering främst fö…

Finlands färdigställda CAP-plan har lämnats till Europeiska kommissionen

MatNyheter

Finlands färdigställda CAP-plan lämnades till Europeiska kommissionen den 20 juli 2022. CAP-planen och svaren…

Kunskap och verktyg för att stödja utvecklandet av frivillig klimatkompensation tas fram inom klimatåtgärdspaketet Fånga kolet

Trä och skogNyheter

Strävan efter klimatneutralitet har ökat både utbud och efterfrågan på frivillig utslä…

Utredning om att påskynda investeringar i gårdsbaserad biogasproduktion blev klar

MatNyheter

Gårdsbaserade biogasanläggningar bör ses som en övergripande investering, där de må…

Regeringen fastställde nationella jordbruksstöd 2022

MatNyheter

Regeringen fattade i dag den 27 januari beslut om de viktigaste nationella stöden till jordbruket&…

Kommissionen har fattat ett nytt stödbeslut – det nordliga stödet fortsätter stabilt under de kommande åren

Nyheter

Europeiska kommissionens beslut om Finlands nordliga stöd 2022–2027 träder i kraft den 1 januari 2022.…

En klimatsmart jordbrukare odlar hampa

Naturens tjänsterNyheter

En gröda som har flera användningsändamål och som gör jordbrukets…

Klimatplanen för markanvändningssektorn tas fram tillsammans med intressegrupperna

Trä och skogNyheter

Den tjänstemannaarbetsgrupp som bereder markanvändningssektorns klimatplan hörde vid sitt möte i…

Närmatsprogrammet har uppdaterats

MatNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har uppdaterat målen för närmatsprogrammet och utvecklingen av nä…

EU:s jordbruksministrar förhandlar om en lösning på reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken

MatNyheter

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Bryssel den 26 – 27 maj. Jord- och&…

Praktiska utvecklingsåtgärder hjälper att nå målen för klimatsäker markanvändning

Redaktörens valNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har beviljat finansiering för 38 Fånga kolet-utvecklingsprojekt som ingår i…