Tagg: livsmedel

Arovuoris utredning: Det går att finna lösningar på jordbrukets lönsamhetskris genom att se över avtalsförhållandena

MatNyheter

Agronomie- och forstdoktor Kyösti Arovuoris utredning om avtalsförhållandena inom livsmedelskedjan publicerades den 3…

Totalreform av livsmedelslagen till riksdagen för behandling

MatNyheter

Regeringen gav den 4 februari 2021 en proposition med förslag till en ny livsmedelslag som…

Ändringarna i livsmedelsmarknadslagen har fastställts

MatNyheter

Ändringen av livsmedelsmarknadslagen har stadfästs vid föredragning för republikens president den 29 januari 2021.…

Kriterierna för upphandling av livsmedel uppdaterades

MatNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har uppdaterat kriterierna för ansvarsfull offentlig livsmedelsupphandling från 2017. Syftet med…

Närodlade svampar växer i kaffesumpen

MatCase
Helsieni package in the seaside.

Vi kan alla med våra val påverka matens ekologiska fotspår. Närodlade…

Jordbruksutredningens fortsatta åtgärder till regeringen för behandling

MatNyheter

Utredningen om jordbrukets lönsamhet är klar. Utredaren Reijo Karhinen överlämnade en rapport om…

Braxen köttfärs SÄRVIN är matbordets nyhet, som räddar vattendragen

Fiskar och vattenCase
Plate with potatoes, vegetables and Särvin fishballs.

Är också du trött på att äta bara den där samma svin-nöt-kö…

MÖ är med i havrerevolutionen

MatCase
Mö Havrejogu products.

Havre har nått mjölkhyllorna som ett alternativ till komjölken. Vad är det…

Biobränsle, bioplast och nanocellulosa

Trä och skogCase
Biofuel put into a car.

Man kan utvinna olja ur träd liksom ur annat organiskt material. Fossila bränslen…