trä

Stora Ensos Lineo™ ersätter icke-förnybara material

Med Stora Ensos Lineo™ , som tas ur trädets lignin, kan man ersätta fossila fenoler…

Läs mer... ›

Publikation: Finland är föregångare i fråga om nya innovationer inom bioekonomin

Nya innovationer inom skogsbioekonomin presenteras i publikationen ”Wood-Based Bioeconomy Solving Global Challenges”, som är skriven…

Läs mer... ›

Textilmassa av träd

Visste du att tyget i dina kläder kan vara tillverkat av träd? Du har säkert…

Läs mer... ›

Biobränsle, bioplast och nanocellulosa

Man kan utvinna olja ur träd liksom ur annat organiskt material. Fossila bränslen kan ersättas…

Läs mer... ›

Skogen

Den finska skogen står alltid öppen. Med allemansrätt avses möjligheten för var och en som…

Läs mer... ›