Artiklar

De slutliga stödnivåerna för EU:s direktstöd 2023 har fastställts

MatNyheter

Statsrådet fastställde idag de slutliga enhetsnivåerna för 2023 för EU:s…

Jordbruksministrarna gav sitt stöd till en utvidgad ursprungsmärkning av livsmedel

MatNyheter

EU:s jordbruksministrar sammanträdde i Bryssel den 27 maj 2024. Ministrarna diskuterade bland annat beredskapen infö…

Besparingarna inom landsbygdsutvecklingen görs utan att riskera målen för CAP-planen

MatNyheter

På grund av de besparingar som i regeringsprogrammet för statsminister Orpos regering riktas till…

Jordbruksministrarna positiva till EU-initiativ för livsmedelskedjan

MatNyheter

EU:s jordbruksministrar sammanträdde i Luxemburg den 29 april. Under mötet sökte ministrarna…

Lönsamheten för jordbruks- och trädgårdsföretag förbättras genom ett avtal som främjar energieffektivitet

MatNyheter

Det branschavtal som sporrar till energieffektivitet omfattar nu också materialeffektivitet, eftersom ökad återvinning av nä…

Jordbruksministrarna gav sitt stöd till den första delen av kommissionens åtgärdspaket – arbetet för att minska jordbrukarnas börda fortsätter

MatNyheter

EU:s jordbruksministrar samlades till möte i rådet för jordbruk och fiske…

Årets stöd för biodlingen är 25 euro per bisamhälle

MatNyheter

Syftet med stödet är att kompensera de konkurrensnackdelar som följer av Finlands ogynnsamma…

Statsrådet godkände ändringar i investeringsstödet för gårdsbruk och i stödnivåerna

MatNyheter

Genom den förordning som nu har godkänts kan investeringsstöd till jordbruket beviljas…

Jordbrukskrisen diskuterades i rådet för jordbruk och fiske – medlemsstaterna eniga om att förbättra jordbrukarnas situation

MatNyheter

EU:s råd för jordbruk och fiske sammanträdde för att diskutera…

Statsrådet beslutade om ansökan om vissa ersättningar till jordbruket 2024

MatNyheter

Statsrådet godkände en förordning som utfärdas årligen och som bland annat…

Djurtätheten för alla kycklingar i Finland ska ligga på nivån i EU:s förordning om ekologisk produktion

MatNyheter

Statsrådets förordning om skydd av höns ändras så att djurtätheten fö…

Gårdsbrukets utvecklingsfond finansierar 15 nya nationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom jordbruk och livsmedelsekonomi 2024

MatNyheter

Gårdsbrukets utvecklingsfond finansierar i år 15 nya nationella forsknings-, utvecklings- och utredningsprojekt inom jordbruk och&…

Jordbrukarna har genomfört miljö- och klimatåtgärder väl

MatNyheter

Under det första året av genomförandet CAP-planen ansöktes finansiering främst fö…

Byggandet av Naturresursinstitutets nya forskningsladugård i Jockis går framåt

MatNyheter

Naturresursinstitutet ersätter den nuvarande forskningsladugården i Minkiö med en ny forskningsladugård i…

Regeringen fastställde nationella jordbruksstöd 2024

MatNyheter

Den 18 januari utfärdade statsrådet flera förordningar som gäller nationella stöd.…

Statsrådet utfärdar flera förordningar om jordbruket baserade på CAP-planen

MatNyheter

Statsrådet godkände den 28 december flera förordningar, i vilka bland annat ersättningen…