Artiklar

Statsrådet beslutade om ansökan om vissa ersättningar till jordbruket 2024

MatNyheter

Statsrådet godkände en förordning som utfärdas årligen och som bland annat…

Djurtätheten för alla kycklingar i Finland ska ligga på nivån i EU:s förordning om ekologisk produktion

MatNyheter

Statsrådets förordning om skydd av höns ändras så att djurtätheten fö…

Gårdsbrukets utvecklingsfond finansierar 15 nya nationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom jordbruk och livsmedelsekonomi 2024

MatNyheter

Gårdsbrukets utvecklingsfond finansierar i år 15 nya nationella forsknings-, utvecklings- och utredningsprojekt inom jordbruk och&…

Jordbrukarna har genomfört miljö- och klimatåtgärder väl

MatNyheter

Under det första året av genomförandet CAP-planen ansöktes finansiering främst fö…

Byggandet av Naturresursinstitutets nya forskningsladugård i Jockis går framåt

MatNyheter

Naturresursinstitutet ersätter den nuvarande forskningsladugården i Minkiö med en ny forskningsladugård i…

Regeringen fastställde nationella jordbruksstöd 2024

MatNyheter

Den 18 januari utfärdade statsrådet flera förordningar som gäller nationella stöd.…

Statsrådet utfärdar flera förordningar om jordbruket baserade på CAP-planen

MatNyheter

Statsrådet godkände den 28 december flera förordningar, i vilka bland annat ersättningen…

Styrgrupp har tillsatts för att bereda den landsbygdspolitiska redogörelsen

MatNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har idag tillsatt en styrgrupp med uppgift att bereda statsrådets landsbygdspolitiska…

Genomförandet av det första året av EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2023–2027 har börjat bra

MatNyheter

Det första året av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) 2023–2027 närmar sig sitt slut.…

Beredningen av en strategi för livsmedelsproduktionen som syftar till hållbara och lönsamma livsmedelssystem inleds

MatNyheter

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en omfattande styrgrupp för att leda och främja…

Europeiska ekodagen firas för andra gången

MatNyheter

Europeiska unionens dag för ekologisk produktion firas på många sätt i EU…

Parlamentarisk bedömningsgrupp är enig om metoderna för att trygga livsmedelsproduktionen och verksamhetsbetingelserna för det finländska jordbruket

MatNyheter

Den parlamentariska grupp för bedömning av jordbrukets resultat- och utvecklingsutsikter som regeringen tillsatte…

Självförsörjande primärproduktion och grön omställning skapar ett samhälle med övergripande säkerhet – jord- och skogsbruksministeriets tjänstemän presenterar sina förslag till det kommande regeringsprogrammet

MatNyheter

Ren mat och rent vatten hör i framtiden till det mest livsviktiga kapitalet fö…

Nätverket av aktörer inom jordbrukets primärproduktion ska få gemensamma verksamhetsmodeller för beredskap

MatNyheter

Inom förvaltningsområdet för jord- och skogsbruk pågår ett projekt dä…

Minister Kurvinen deltar i högnivåkonferens för jordbruksministrar och besöker livsmedelsmässan Grüne Woche

MatNyheter

Den 20-21 januari deltar jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen i ett högnivåforum fö…

Finskt nötkött fick tillstånd för export till Japan

MatNyheter

Japan har godkänt Finlands riskhanteringsåtgärder i fråga om galna ko-sjukan (BSE)…