Fiskar och vatten

Den globala utvecklingen utmanar Finland att se på vattenresurserna och hur de ska användas på ett nytt sätt.  Behovet av vatten växer världen över oundvikligt. Befolkningstillväxten och förändrade levnadsvanor tvingar oss att söka nya lösningar för att använda och nyttja vatten.

Möjligheterna för Finlands akvatiska naturresurser, dvs. blå ekonomi, bygger på rika vattentillgångar, tekniskt kunnande av hög standard och en förmåga att möta mångsektoriella utmaningar. Finland har också en god internationell position som expert inom vatten- och miljösektorn. Samhällets välmående och antalet arbetstillfällen kan ökas genom blå bioekonomi om vattenresurserna, användningen av dem och produktionspotentialen kan ses på ett mer övergripande sätt än tidigare. Att de akvatiska naturresurserna används på många olika sätt utgör redan nu en grund för många ekonomiska verksamheter. De viktigaste delområdena inom blå ekonomi är vattenaffärsverksamhet, energiproduktion, fiskerinäring, näringscirkulation och industriella symbioser.

Enligt en preliminär potentialutredning har kortsiktiga tillväxtmöjligheter identifierats inom fiskerinäringen och turismen. Tillväxtmöjligheterna för export inom vattenaffärsverksamheten är avsevärt stora. Tillväxtpotentialen på längre sikt gäller näringscirkulation och industriella symbioser.

Nyheter, Fiskar och vatten

Artiklar, Fiskar och vatten

Hiukka Hyvä tillverkar oljebekämpningsmattor av hår- och hundhår

Fiskar och vattenCase

Varje år produceras 72 miljoner kilo håravfall i europeiska frisörsalonger och hos barberare. Det…

Östersjöns småfiskar i smart användning – Hailia Nordic tillverkar moderna fiskprodukter för storkök

Fiskar och vattenCase

Med teknologi utvecklad av det finska företaget från Karkkila kan även de minsta…

Kiteen Mato ja Multa tar tillvara näring från vass och från rörflen på torvåkrar

Naturens tjänsterCase
Ruovikkomaisema rannasta.

Kiteen Mato ja Multa i Kides tillverkar av slåtteravfall från sjö- eller…

Bioekonomin i dag och i morgon – Vandringsfiskarna

Fiskar och vattenVideo

Vandringsfiskarna är en del av våra fiskresurser och en del av fiskenäringen. Fiskenä…

Bioekonomin i dag och i morgon – Den arktiska bioekonomin

Finland utvecklarVideo

Den arktiska bioekonomin har samband med utnyttjandet av naturtillgångar och består av samordning…

Bioekonomin i dag och i morgon – Blå bioekonomi

Fiskar och vattenVideo

Inom affärsverksamhet som anknyter till utnyttjandet av naturtillgångar talar man om tillväxtpotentialen…

Sammandrag av skärgårds- och insjöturismens bästa turistprodukter

Finland utvecklarCase
Helsinki Allas Sea Pool.

Skärgårdsdelegationen sammanställde 80 exempel på produkter och bra verksamhetsmodeller för skärgå…

Braxen köttfärs SÄRVIN är matbordets nyhet, som räddar vattendragen

Fiskar och vattenCase
Plate with potatoes, vegetables and Särvin fishballs.

Är också du trött på att äta bara den där samma svin-nöt-kö…

Inga resultat.