Fiskar och vatten

Den globala utvecklingen utmanar Finland att se på vattenresurserna och hur de ska användas på ett nytt sätt.  Behovet av vatten växer världen över oundvikligt. Befolkningstillväxten och förändrade levnadsvanor tvingar oss att söka nya lösningar för att använda och nyttja vatten.

Möjligheterna för Finlands akvatiska naturresurser, dvs. blå ekonomi, bygger på rika vattentillgångar, tekniskt kunnande av hög standard och en förmåga att möta mångsektoriella utmaningar. Finland har också en god internationell position som expert inom vatten- och miljösektorn. Samhällets välmående och antalet arbetstillfällen kan ökas genom blå bioekonomi om vattenresurserna, användningen av dem och produktionspotentialen kan ses på ett mer övergripande sätt än tidigare. Att de akvatiska naturresurserna används på många olika sätt utgör redan nu en grund för många ekonomiska verksamheter. De viktigaste delområdena inom blå ekonomi är vattenaffärsverksamhet, energiproduktion, fiskerinäring, näringscirkulation och industriella symbioser.

Enligt en preliminär potentialutredning har kortsiktiga tillväxtmöjligheter identifierats inom fiskerinäringen och turismen. Tillväxtmöjligheterna för export inom vattenaffärsverksamheten är avsevärt stora. Tillväxtpotentialen på längre sikt gäller näringscirkulation och industriella symbioser.

Nyheter, Fiskar och vatten

Artiklar, Fiskar och vatten

Kiteen Mato ja Multa tar tillvara näring från vass och från rörflen på torvåkrar

Naturens tjänsterCase
Ruovikkomaisema rannasta.

Kiteen Mato ja Multa i Kides tillverkar av slåtteravfall från sjö- eller havsvass samt av…

Bioekonomin i dag och i morgon – Vandringsfiskarna

Fiskar och vattenVideo

Vandringsfiskarna är en del av våra fiskresurser och en del av fiskenäringen. Fiskenäringen ingår i…

Bioekonomin i dag och i morgon – Den arktiska bioekonomin

Finland utvecklarVideo

Den arktiska bioekonomin har samband med utnyttjandet av naturtillgångar och består av samordning av olika…

Bioekonomin i dag och i morgon – Blå bioekonomi

Fiskar och vattenVideo

Inom affärsverksamhet som anknyter till utnyttjandet av naturtillgångar talar man om tillväxtpotentialen inom blå bioekonomi.…

Sammandrag av skärgårds- och insjöturismens bästa turistprodukter

Finland utvecklarCase
Helsinki Allas Sea Pool.

Skärgårdsdelegationen sammanställde 80 exempel på produkter och bra verksamhetsmodeller för skärgårds- kust- och insjöturism. Arbetet…

Braxen köttfärs SÄRVIN är matbordets nyhet, som räddar vattendragen

Fiskar och vattenCase
Plate with potatoes, vegetables and Särvin fishballs.

Är också du trött på att äta bara den där samma svin-nöt-köttfärsen eller honungsmarinerade broilerfiléer?…

Spetsprojekt – Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts

Finland utvecklarCase

Att effektivt tillvarata de sidoströmmar som uppkommer vid livsmedelsproduktion är en väsentlig del av bio-…

Framtidens fisk växer ekologiskt inomhus

Fiskar och vattenCase
Fish in a tank.

Miljövänlig fiskuppfödning som bygger på modern vattencirkulationsteknik kan vara följande finländska framgångsprodukt i världen. Saimaan…

Inga resultat.