Mat

Med hjälp av bioekonomin eftersträvas tryggare mat, som har odlats, gödslats och förädlats så att klimatbelastningen minskar och hälsoeffekterna ökar. Produkter med hälsoeffekter inom bioekonomin är t.ex. xylitoltuggummi, yoghurt som innehåller mjölksyrebakterier och margarin som har berikats med växtsterol. Syntetiska tillsatsämnen ersätts med naturens egna ämnen.

Också material som tidigare ansetts som avfall ger möjlighet för ny bioekonomisk affärsverksamhet. Nyttoanvändning av råvaror säkerställer att växtens mest hälsosamma beståndsdelar kommer mänskor till godo eller till foder för djuren, istället för hamna på avstjälpningsplatsen. Livsmedelsindustrins sidoströmmar kan utnyttjas både i kemiindustrins bioraffinaderier och inom energiproduktionen. Då man producerar en produkt tillverkas också andra och man undviker på allt sätt att kasta bort något.

Nyheter, Mat

Artiklar, Mat

Hur kan mjölkens koldioxidavtryck nollas?

MatCase

Valios mål är att nollställa mjölkens koldioxidavtryck fram till år 2035. Koldioxidneutral mjölk betyder att…

Bioavfallets nya liv – resursvänligt tyg av halm

KemiCase

Den världsomfattande växande oron över klimatförändringen och hur resurserna skall räcka till, har vänt blickarna…

I Österbotten görs hundarnas torrfoder med minimalt spår av koltassavtryck

MatCase

Som enda finländska företag som producerar torrfoder för hundar, har Dagsmark Petfood sänkt ”koltass”avtrycken i…

Kiteen Mato ja Multa tar tillvara näring från vass och från rörflen på torvåkrar

Naturens tjänsterCase

Kiteen Mato ja Multa i Kides tillverkar av slåtteravfall från sjö- eller havsvass samt av…

Närodlade svampar växer i kaffesumpen

MatCase

Vi kan alla med våra val påverka matens ekologiska fotspår. Närodlade svampar är läckra, näringsrika…

Bioekonomin i dag och i morgon – Den arktiska bioekonomin

Finland utvecklarVideo

Den arktiska bioekonomin har samband med utnyttjandet av naturtillgångar och består av samordning av olika…

Braxen köttfärs SÄRVIN är matbordets nyhet, som räddar vattendragen

Fiskar och vattenCase

Är också du trött på att äta bara den där samma svin-nöt-köttfärsen eller honungsmarinerade broilerfiléer?…

Progres®- en effektiv droppe från den finländska skogen

KemiCase

Progres® är en omvälvande foderuppfinning, med vilken foderantibiotika kan ersättas och den befrämjar hållbar husdjursproduktion…

Inga resultat.