Mat

Med hjälp av bioekonomin eftersträvas tryggare mat, som har odlats, gödslats och förädlats så att klimatbelastningen minskar och hälsoeffekterna ökar. Produkter med hälsoeffekter inom bioekonomin är t.ex. xylitoltuggummi, yoghurt som innehåller mjölksyrebakterier och margarin som har berikats med växtsterol. Syntetiska tillsatsämnen ersätts med naturens egna ämnen.

Också material som tidigare ansetts som avfall ger möjlighet för ny bioekonomisk affärsverksamhet. Nyttoanvändning av råvaror säkerställer att växtens mest hälsosamma beståndsdelar kommer mänskor till godo eller till foder för djuren, istället för hamna på avstjälpningsplatsen. Livsmedelsindustrins sidoströmmar kan utnyttjas både i kemiindustrins bioraffinaderier och inom energiproduktionen. Då man producerar en produkt tillverkas också andra och man undviker på allt sätt att kasta bort något.

Nyheter, Mat

Artiklar, Mat

En container fylld med djurfoder – fluglarver matade med avfallspotatis blir utmärkt näring för hönor eller fiskar

MatCase
Valkoisella pöydällä mustasotilaskärpäsen toukkia

Manna Insect Oy odlar larver av svart soldatfluga i sina containrar. Larverna blir djurfoder och…

Statistik från Kasvistieto berättar om det pris odlaren får

MatCase
Tomater och vitlök.

Varför leder diskussionen om jordbruket alltid till tal om euro-stödet, då man kunde tala också…

CGI Waste Manager hjälper halvera mängden matsvinn i professionella kök

MatCase
Två kockar som arbetar sida vid sida i ett restaurangkök.

Att förebygga uppkomsten av matsvinn är en konkret åtgärd för att främja hållbarhet i restauranger…

Hur kan mjölkens koldioxidavtryck nollas?

MatCase
Betande ko på bete och kvinna.

Valios mål är att nollställa mjölkens koldioxidavtryck fram till år 2035. Koldioxidneutral mjölk betyder att…

Bioavfallets nya liv – resursvänligt tyg av halm

KemiCase

Den världsomfattande växande oron över klimatförändringen och hur resurserna skall räcka till, har vänt blickarna…

I Österbotten görs hundarnas torrfoder med minimalt spår av koltassavtryck

MatCase
Dagsmark koiranruokia.

Som enda finländska företag som producerar torrfoder för hundar, har Dagsmark Petfood sänkt ”koltass”avtrycken i…

Kiteen Mato ja Multa tar tillvara näring från vass och från rörflen på torvåkrar

Naturens tjänsterCase
Ruovikkomaisema rannasta.

Kiteen Mato ja Multa i Kides tillverkar av slåtteravfall från sjö- eller havsvass samt av…

Närodlade svampar växer i kaffesumpen

MatCase
Helsieni package in the seaside.

Vi kan alla med våra val påverka matens ekologiska fotspår. Närodlade svampar är läckra, näringsrika…

Inga resultat.