Mat

Med hjälp av bioekonomin eftersträvas tryggare mat, som har odlats, gödslats och förädlats så att klimatbelastningen minskar och hälsoeffekterna ökar. Produkter med hälsoeffekter inom bioekonomin är t.ex. xylitoltuggummi, yoghurt som innehåller mjölksyrebakterier och margarin som har berikats med växtsterol. Syntetiska tillsatsämnen ersätts med naturens egna ämnen.

Också material som tidigare ansetts som avfall ger möjlighet för ny bioekonomisk affärsverksamhet. Nyttoanvändning av råvaror säkerställer att växtens mest hälsosamma beståndsdelar kommer mänskor till godo eller till foder för djuren, istället för hamna på avstjälpningsplatsen. Livsmedelsindustrins sidoströmmar kan utnyttjas både i kemiindustrins bioraffinaderier och inom energiproduktionen. Då man producerar en produkt tillverkas också andra och man undviker på allt sätt att kasta bort något.

Nyheter, Mat

Artiklar, Mat

Inga resultat.