Byggande

Träbyggandet har en viktig roll i hållbart bioekonomi. Genom att använda trä minskar vi det ekologiska fotavtrycket, om man ser till träets hela livscykel, allt från materialframställning till byggande, användning och återvinning. Det kol som binds i träet hålls kvar länge i konstruktioner och möbler och påverkar miljökonsekvenserna inom hela byggnadsbranschen.

Vid byggande kan man dra nytta också av andra biobaserade lösningar, från värmeisolering och inredning till gårdskonstruktioner.

Nyheter, Byggande

Artiklar, Byggande

Inga resultat.