Byggande

Träbyggandet har en viktig roll i hållbart bioekonomi. Genom att använda trä minskar vi det ekologiska fotavtrycket, om man ser till träets hela livscykel, allt från materialframställning till byggande, användning och återvinning. Det kol som binds i träet hålls kvar länge i konstruktioner och möbler och påverkar miljökonsekvenserna inom hela byggnadsbranschen.

Vid byggande kan man dra nytta också av andra biobaserade lösningar, från värmeisolering och inredning till gårdskonstruktioner.